Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Finnmark fylkeskommune
964994218
Fylkeshuset, Henry Karlsens plass 1
Vadsø
9815
NO
Kontaktperson: Tor Ivar Iversen
Telefon: +47 78963010
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.ffk.no/

Sametinget
974760347
Ávjovárgeaidnu 50
Karasjok
9730
NO
Kontaktperson: Karl Edvard Balto
Telefon: +47 78474000
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.sametinget.no

I.2)

Samordnede innkjøp

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://permalink.mercell.com/66676343.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale for IT-utstyr - videokonferanse- og møteromsutstyr
Referansenummer:  201700020
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

30231300  -  Dataskjermer
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver skal inngå rammeavtale på IT-utstyr for videokonferanse- og møteromsutstyr med tilhørende tjenester.
Avtaleperiode er på ett år med mulighet for 1+1+1 års forlengelse.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

30231310  -  Flatskjermer
38652100  -  Prosjektorer
32321000  -  Prosjektorutstyr for fjernsyn
32232000  -  Videokonferanseutstyr
30195200  -  Elektroniske tavler eller tilbehør
32321200  -  Audiovisuelt (AV) utstyr
32320000  -  Fjernsynsutstyr og AV-utstyr
48200000  -  Nettverks, internett og intranett programvare
48813100  -  Elektroniske oppslagstavler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Vadsø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det skal leveres følgende produkter på denne avtalen:
--Videokonferanseenheter  
--Monitorer for møterom og videokonferanse
--Interaktive skjermer/tavler
--Prosjektorer
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1500000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.06.2017  /  Slutt: 31.05.2018
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Avtalen kan fornyes i 1 + 1 + 1 år
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiver ønsker opsjon på tilhørende konsulenttjenester
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Kvalifikasjonskravene er beskrevet i konkurransegrunnlaget
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  28.04.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  28.04.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

20.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system