Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Herøy kommune
964 978 840
Herøy Rådhus
Fosnavåg
6090
NO
Kontaktperson: margrethe stolan.steinsvik
Telefon: +47 70081300
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.heroy.kommune.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Oppvekstadministrativt system
Referansenummer:   2017
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Gjennom denne konkurransen ønskjer oppdragsgjevar å kjøpe nytt oppvekstadministrativt system som er effektivt, har god brukarvennligheit og er eit godt styringsverktøy. Systemet skal kunne handtere dei arbeidsoppgåver som gjeld i dag og det skal vere førebudd på framtidige moglegheiter. Fullstendig skildring av leveransen følgjer av kravspesifikasjonen. Kontraktsperioden skal gjelde i 3 år, med opsjon på forlenging av avtalen med inntil 2 år.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  1945000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

72267100  -  Vedlikehold av IT-programvare
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Gjennom denne konkurransen ønskjer oppdragsgjevar å kjøpe nytt oppvekstadministrativt system som er effektivt, har god brukarvennligheit og er eit godt styringsverktøy. Systemet skal kunne handtere dei arbeidsoppgåver som gjeld i dag og det skal vere førebudd på framtidige moglegheiter. Fullstendig skildring av leveransen følgjer av kravspesifikasjonen. Kontraktsperioden skal gjelde i 3 år, med opsjon på forlenging av avtalen med inntil 2 år.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Funksjonalitet og burkarvennlegheit  /  Vekting:  55
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Implementering og Support vedlikehald  /  Vekting:  10
Pris  -  Vekting:  35%
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-280545

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Oppvekstadministrativt system

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

06.10.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  3
Antall tilbud mottatt elektronisk:  3
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Tieto Norway AS
821530792
Karenlyst alle 53
Skøyen
0214
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  2000000.00  NOK
Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  1945000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemda for offentlige anskaffelser
Pb 173Pb 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Internettadresse: (URL) www.heroy.kommune.no

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system