Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sykehusbygg HF
814 630 722
Postboks 6245 Sluppen
Trondheim
7488
NO
Kontaktperson: Øyvind Ludvigsen
Telefon: +47 90038123
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sykehusbygg.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Informasjonsmøte om kommende anskaffelse av arkitekt- og rådgivertjenester til nytt Vestre Viken Sykehus
Referansenummer:  NSD-8XXX
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71500000  -  Bygge- og anleggsrelaterte tjenesteytelser
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Arkitekt- og rådgiverbransjen inviteres til et informasjonsmøte 19.06.17 kl. 12-13 i auditoriet i første etasje på Grev Wedels plass 5.
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i februar å føre prosjektet nytt sykehus i Drammen til forprosjekt, forutsatt at nødvendig finansiering kommer på plass. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjettet i 2017 har regjeringen besluttet å bevilge lån til nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Helse Sør-Øst RHF vil derfor i løpet av juni kunngjøre konkurranse for arkitekt og rådgivertjenester med sikte på kontraktsinngåelse før jul, og gjennomføring av forprosjekt i 2018. Det er lagt opp til en fagvis konkurranse fordelt på 7 fagområder og hver pakke vil kontraheres separat. For nærmere informasjon om konkurransen, henviser vi til Sykehusbyggs hjemmeside: http://sykehusbygg.no/helse-sor-ost-vil-for-sommeren-kunngjore-konkurranse-for-arkitekt-og-radgivertjenester-for-nytt-sykehus-i-drammen/.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Drammen kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

For nærmere beskrivelse av anskaffelsen og de tjenester som planlegges kontrahert, viser vi til Sykehusbygg HF sine hjemmesider: http://sykehusbygg.no/helse-sor-ost-vil-for-sommeren-kunngjore-konkurranse-for-arkitekt-og-radgivertjenester-for-nytt-sykehus-i-drammen/
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

30.06.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

09.06.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system