Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Postboks 40
VADSØ
9811
NO
Kontaktperson: Kine O. Joki
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Veiledende kunngjøring: Innfordringstjenester - nasjonal anskaffelse
Referansenummer:  2017/1257
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

79940000  -  Inkassovirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Sykehusinnkjøp HF skal på vegne av de fire regionale helseforetakene gjennomføre en ny nasjonal anskaffelse av innfordringstjenester.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av innfordringstjenester. i hovedsak vil innfordringene gjelde oppfølging av egenandeler og pasientbetaling. I noen mindre grad gjelder det innfordringer på andre områder som eks. refusjoner, leie og noe salg av varer og tjenester.
Antall nye oppdrag siste 12 mnd var totalt på 340 000.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

01.05.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Leverandører av innfordringstjenester inviteres til å gi innspill til den kommende anskaffelsen. Det vil bli gjennomført individuelle dialogmøter med påmeldte leverandører torsdag 1. mars 2018 på Gardermoen. Påmelding skjer via kommunikasjonsmodulen i Mercell. Frist for påmelding er 1. februar 2018. Agenda med sted og tidspunkt oversendes påmeldte leverandører like etter fristen.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

20.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system