Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kontraktsinngåelse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Ålesundregionens Havnevesen
987 673 524
Skansekaia
ÅLESUND
6002
NO
Kontaktperson: Alf-Christian Røyseth
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://alesund.kommune.no
Nettsted Kjøperprofil: http://www.alesund.havn.no/

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse – Vakt og sikkerhetstjeneste til ÅHV, 2017
Referansenummer:  17/2485
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

79713000  -  Vakttjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver for denne konkurransen er: Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH).
Gjennomfører av denne konkurransen er: Ålesund kommune, Konserninnkjøp.
ÅRH er et havnefaglig organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som
sine eierkommuner (Ålesund, Sula, Giske og Haram) er tillagt etter havne- og farvannsloven.
ÅRH skal føre en aktiv og kontinuerlig utvikling av havnetilbudene i regionen, og har i tillegg til
forvaltning og drift av havneanlegg, utleie av bygg, tomter, arealer, parkeringsplasser, salg av tjenester og administrering av havnevirksomheten i Hareid kommune.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Hensikten med anskaffelsen er å skaffe vakt og sikkerhetstjenester til ÅRH. Det skal inngås
rammeavtale med ett vaktselskap. Selskapet skal ivareta de forpliktelser ÅRH har etter reglene om
International Ship and Port facility Security code (ISPS) i norsk forskrift.
(FOR 2007-07-03 nr.825, og sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger av 3.juli 2007.)
Anskaffelsen gjelder i hovedsak vakthold i forbindelse med cruiseanløp, men det skal også være mulig
å gjøre avrop av mer ordinært vakthold ved behov. Dette kan være aktuelt ved defekte porter ol.
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Opsjon 12+12 måneder

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-453631

Del V: Kontraktsinngåelse

[AwardConfirmF65]:nei
V.1)

Informasjon om manglende kontraktsinngåelse

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
Andre årsaker (avbrutt prosedyre)

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

De siste dagene har der vært usikkerhet angående denne anskaffelsen. 11/7-17 informerte Oppdragsgiver om en misvising i punkt 7.1.2.1, og at tilbudsfristen ville bli justert forholdsvis i forhold til endringen av dette punktet. Dette gjorde at anskaffelsen måtte gå gjennom Doffin på nytt, med de nye datoer. På grunn av kort tid til tilbudsfrist ble tilbakemeldingen negativ på dette, av tekniske årsaker. Dette gjorde at alle datoer ble stilt tilbake til utgangspunktet. Dette betyr at oppdragsgiver er nødt å avlyse konkurransen og legge denne ut på nytt. Konkurransen vil være lik den som avlyses, men en endring/ presisering i punkt 7.1.2.1 vil være påført.
Bakgrunnen for avlysningen ligger i prinsipp om likebehandling og forutberegnelighet. Videre vises det til forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) §10-4 Avlysning av konkurransen. Et scenario kan være at en potensiell tilbudsgiver sitter med tilbudet klart, men har valgt å ikke levere på grunn av melding om utsatt frist, som ble gitt den 11/7-17.
For deg som tilbyder i konkurransen vil dette medføre at du må levere tilbudet på nytt i en ny konkurranse. Oppdragsgiver beklager ulempene dette måtte medføre.
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afvcllwdey
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

14.07.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system