Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Skien Kirkelige Fellesråd, v/Kirkevergen
976991273
Postboks 350
Skien
3701
NO
Kontaktperson: Jorunn Fliid
Telefon: +47 35581180
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://skien.kirken.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/154239
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religion

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Restaurering av orgel i Skien kirke
Referansenummer:  Kirkevergen i Skien
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

50860000  -  Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Instrumentets tilstand er nå preget av slitasje, og orgelet trenger derfor en restaurering. Målet med arbeidet er å reparere alle svakheter og å forebygge nye feil, samtidig som orgelets musikalske og kulturhistoriske verdi bevares fullt ut. Restaureringsarbeidene skal munne ut i et orgel som fungerer stabilt og godt under de ulike klimatiske forhold.
Det forventes at orgelet i fremtiden vil tåle store svingninger i fuktigheten, og fungerer feilfritt i det som er kirkens normale inneklima uten bruk av luftfuktere. Orgelet skal ha en garanti som er tilpasset kirkens normale inneklima.
SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEGRUNNLAG.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Både hos oppdragsgiver og leverandør
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Instrumentets tilstand er nå preget av slitasje, og orgelet trenger derfor en restaurering. Målet med arbeidet er å reparere alle svakheter og å forebygge nye feil, samtidig som orgelets musikalske og kulturhistoriske verdi bevares fullt ut. Restaureringsarbeidene skal munne ut i et orgel som fungerer stabilt og godt under de ulike klimatiske forhold.
Det forventes at orgelet i fremtiden vil tåle store svingninger i fuktigheten, og fungerer feilfritt i det som er kirkens normale inneklima uten bruk av luftfuktere. Orgelet skal ha en garanti som er tilpasset kirkens normale inneklima.
SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEGRUNNLAG.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 30.10.2017  /  Slutt: 30.11.2019
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 5
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEGRUNNLAG.

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEGRUNNLAG.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEGRUNNLAG.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  01.06.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk, Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEGRUNNLAG.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Skien Kirkelige Fellesråd, v/Kirkevergen
Postboks 350
Skien
3701
NO
Telefon: +47 35581180
Internettadresse: (URL) http://skien.kirken.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

08.05.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system