Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens Vegvesen Region nord
971 032 081
Bodø
NO
Kontaktperson: Torstein Sundsfjord
Telefon: +47 02030
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=179397&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kjøp av inspeksjonstjenester på stålarbeid E6 Tana bru
Referansenummer:  16/189340
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71631450  -  Inspeksjon av broer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av inspeksjonstjenester i forbindelse med produksjon og montasje av stålkonstruksjoner til E6 Tana bru. I tillegg inspeksjonstjenester på peler og overflatebehandling av skråstagkabler.
Formålet med anskaffelsen er stikkprøvekontroll av stålarbeider på produksjonsstedet/verksted og byggeplass.
Avtalens omfang: Tjenesten skal utføres i perioden: medio mars 2017 til medio august 2019.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 4352250.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Tana
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av inspeksjonstjenester i forbindelse med produksjon og montasje av stålkonstruksjoner til E6 Tana bru. I tillegg inspeksjonstjenester på peler og overflatebehandling av skråstagkabler.
Formålet med anskaffelsen er stikkprøvekontroll av stålarbeider på produksjonsstedet/verksted og byggeplass.
Avtalens omfang: Tjenesten skal utføres i perioden: medio mars 2017 til medio august 2019.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 4352250.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 29
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlag
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  24.02.2017
Lokal tid:  08:30
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  27.04.2017
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  24.02.2017
Lokal tid:  08:30

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Statens vegvesen Region nord
Bodø
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

27.01.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system