Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Vestby kommune
943485437
Rådhusgata 1
Vestby
1540
NO
Kontaktperson: Arne Kristian Sogn
Telefon: +47 93214911
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Vestby
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.vestby.kommune.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget vil bli tilgjengeliggjort senere.
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
COWI AS
NO 979 364 857 MVA
PB 123
Fredrikstad
1601
NO
Kontaktperson: Anne Johansen
Telefon: +47 95128284
E-post: ajo@cowi.no
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.cowi.no/menu/home/

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

VA-sanering Kjenn
Referansenummer:  A057834
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45232150  -  Arbeid i forbindelse med vanndistribusjonsledninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Vestby kommune skal legge nytt vann- og avløpsnett på Kjenn. Området har i dag egen brønn. Området skal tilkobles kommunalt nett. Lenge på ledningstraseer er ca. 800 m.
I tillegg skal det graves kabelgrøfter og settes opp ny belysning.
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Vestby
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Kjenn
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det skal legges PVC-rør og kummer for vannforsyning og avløpshåndtering.
Kabelgrøfter og ny belysning.
Gjenoppbygging av veier.
Fordrøyning overvann.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 11
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Dokumenter og tegninger leggesut på Doffin 15.9.2017.
Befaring 15.9.2017 kl 09.00. Oppmøte på Kjenn ved bro over Kjennsbekken.
Kjør langs Gamleveien og Tømtveien til grusplass før Kjennsbekken.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag og kontraktsgrunnlag

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  10.10.2017
Lokal tid:  13:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.09.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system