Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Overhalla kommune
939 896 600
Administrasjonsbygget
Overhalla
7863
NO
Kontaktperson: Michael Wærnes
Telefon: +47 47511325
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.overhalla.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/156969
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Opprusting av kommunal veg Himo- Kalvtrøen- Ombekken.
Referansenummer:  2016/4714
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45233300  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater og gangstier
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Overhalla kommune ønsker å oppgradere eksisterende kommunal grusveg mellom Himo og Ombekken. Deler av strekningen må forsterkes. Forsterkning med bruk av geonett er valgt for å redusere tykkelse på ny overbygning. Hele vegstrekningen skal asfalteres. I tillegg må det utføres grøft rensk langs store deler av strekningen, samt utskifting av eksisterende stikkrenner.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 4300000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44113620  -  Asfalt
45233222  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Brusteinlegning og asfaltering
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Overhalla kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Overhalla kommune ønsker å oppgradere eksisterende kommunal grusveg mellom Himo og Ombekken. Deler av strekningen må forsterkes. Forsterkning med bruk av geonett er valgt for å redusere tykkelse på ny overbygning. Hele vegstrekningen skal asfalteres. I tillegg må det utføres grøft rensk langs store deler av strekningen, samt utskifting av eksisterende stikkrenner.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 4300000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 10.11.2017  /  Slutt: 01.05.2018

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  13.10.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.09.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system