Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

STATENS KARTVERK
971040238
Kartverksveien 21, 3511 HØNEFOSS
HØNEFOSS
3507
NO
Kontaktperson: Cathrine Jacobsen Sunde
Telefon: +47 51858795
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.kartverket.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/77251289.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO0 -  NORGE
Region: Svalbard
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Dybdekartlegging og prosessering for MAREANO Programmet 2018
Referansenummer:  17/54128
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71354400  -  Hydrografiske tjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver inviterer til konkurranse for anskaffelsen av mulitstråle dybdekartlegging og prosessering for MAREANO Programmet.
Multistråle dybdekartlegging skal også gjennomføres i transit mellom områder. Se vedlegg A.
Det tilbudte området inkludert opsjoner skal være avsluttet i henhold til tidsplanen. Se vedlegg F.
Leverandøren skal samle inn og levere kvalitetskontrollerte sjømålingsdata i henhold til krav i vedlegg B.
Estimert verdi for kontrakten er NOK 28.100.000 (eksklusiv opsjoner). Verdien er eksklusiv MVA da arbeidet skal utføres utenfor territoriale grenser (12 nautiske mil). 
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71351500  -  Grunnundersøkelser
71351913  -  Geologiske undersøkelsestjenester
71351923  -  Batymetrisk kartleggingstjenester
71352130  -  Innsamling av seismiske data
71353100  -  Hydrografiske målinger
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO0 -  NORGE
Region: Svalbard
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Barentshavet
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgiver inviterer til konkurranse for anskaffelsen av mulitstråle dybdekartlegging og prosessering for MAREANO Programmet.
Multistråle dybdekartlegging skal også gjennomføres i transit mellom områder. Se vedlegg A.
Det tilbudte området inkludert opsjoner skal være avsluttet i henhold til tidsplanen. Se vedlegg F.
Leverandøren skal samle inn og levere kvalitetskontrollerte sjømålingsdata i henhold til krav i vedlegg B.
Estimert verdi for kontrakten er NOK 28.100.000 (eksklusiv opsjoner). Verdien er eksklusiv MVA da arbeidet skal utføres utenfor territoriale grenser (12 nautiske mil). 
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 08.03.2018  /  Slutt: 31.12.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Opsjon 1: Paralell sjømåling med lettseismikk eller bunnpenetrerende ekkolodd
Opsjon 2: Utvidelse av kontrakten
Opsjon 3: Innsamling av gravimeter data
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal ha ordnede forhold mht skatte og MVA innbetaling.
Leverandøren skal være et lovlig etablert firma.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  09.02.2018
Lokal tid:  10:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk, Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  30.03.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  09.02.2018
Lokal tid:  11:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Kartverket
Postboks 600 Sentrum
Hønefoss
3507
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system