Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen Region vest
971 032 081
Askedalen 4
Leikanger
6863
NO
Kontaktperson: Trine Jonassen
Telefon: +47 02030
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=190926&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Drift av riksvegferjesamband Hjelmeland - Nesvik - Skipavik
Referansenummer:  17/22364
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

60610000  -  Fergetransport
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt for drift av riksvegferjesamband Hjelmeland – Nesvik – Skipavik.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

60600000  -  Sjøtransport
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt for drift av riksvegferjesamband Hjelmeland – Nesvik – Skipavik.
For å nå de overordnede målene om nullutslipp i ferjesektoren, er det behov for utvikling av teknologi for nullutslipp på ferjesamband som ikke er egnet for fullelektrisk drift. Denne anskaffelsen har derfor som formål å legge til rette for utvikling av en ferje hvor minimum 50 % av energibehovet dekkes av hydrogen.
Se konkurransegrunnlag for ytterligere beskrivelse.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.03.2021  /  Slutt: 28.02.2031
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge drifts- og kontraktsperioden med inntil 18 måneder basert på de samme vilkårene som kontrakt angir.
Se konkurransegrunnlag for ytterligere beskrivelse.
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt antall leverandører: 4
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge drifts- og kontraktsperioden med inntil 18 måneder basert på de samme vilkårene som kontrakt angir.
Oppdragsgiver har opsjon på at reservefartøy skal kunne settes inn i fast ruteproduksjon hele eller deler av året.
Se konkurransegrunnlag for ytterligere beskrivelse.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlag.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurransepreget dialog
IV.1.4)

Informasjon om reduksjon av antallet løsninger eller tilbud under forhandling eller i dialog

Forhandlingene eller dialogen vil skje i flere faser for å redusere antallet løsninger, eller tilbud
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  01.09.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Oslo
0033
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.07.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system