Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Lindesnes kommune
964 966 664
Rådhusv. 9
LINDESNES
4524
NO
Kontaktperson: Ingvild Aurdal
Telefon: +47 46692564
NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Lindesnes
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.lindesnes.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/157704
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Vintervedlikehold kommunale veier i Lindesnes kommune
Referansenummer:  01
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90620000  -  Snørydding og brøyting
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Utlysningen gjelder åpen tilbudskonkurranse på strøing av kommunale veier med oppstart 01.12.2017 og med varighet til 15.04.2019, dvs. 2 sesonger.
Kommunen har deretter rett til å ta ut opsjon på forlengelse av avtalen 1+1 sesong, det vil si ut vintersesongen 2020/2021.
Tilbyder kan gi tilbud på strøing av samlede roder, DVs a, b eller c, eller alle rodene.
Det kan konkurreres på samlede roder:
a) 1 og 2
b) 3, 4, 5 og 6
c) 7, 8, 9, 10 og 11
Entreprenør som ønsker å gi tilbud på flere strøroder enn det kan dokumenteres kapasitet til å utføre, må angi prioritet på de rodene det gis tilbud på.
Om det kommer inn tilbud på alle rodene under ett som er litt høyere enn billigste roder, vil dette tilbudet kunne bli prioritert hvis dette viser seg å være totaløkonomisk mest fordelaktig for kommunen. Med dette menes at kommunen ved en slik løsning får mindre administrasjon ved å forholde seg til en tilbyder fremfor 2 eller 3.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90620000  -  Snørydding og brøyting
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Lindesnes
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Lindesnes kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Strøing av alle kommunale veier og plasser i Lindesnes kommune iht vedlagte oppsett på roder.
Entreprenør bes prise strøing av roder iht alternativ a, b og c. I tillegg bes det om at det gis pris samlet på strøing av alle roder.
I tillegg til selve prisen for strøingen, så skal det leveres strøsand og prises beredsskapspris.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 01.12.2017  /  Slutt: 15.04.2019
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Med mulighet for opsjon på 1 + 1 år.
Det gjøres oppmerksom på at Lindesnes kommune fra 01.01.2020 blir en del av den nye storkommunen Nye Lindesnes sammen med Mandal og Marnardal. Dette kan utløse organisatoriske endringer som vil kunne påvirke om det vil bli gjort benyttelse av opsjonsmuligheten.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se tilbudsbeskrivelsen.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til dialog. Se tekst i tilbudsutlysningen.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se tekst i tilbudsutlysningen.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-607762
IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  27.10.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tilbyder skal levere strøsand, stille med egnet maskinpark og utstyr, jfr beskrivelsen, prise inn beredskapspris og pris for strøing av rodene.
Kommunen lyste tidligere i år, Doffin-ref 2017-607762, ut vintervedlikeholdet. Denne konkurransen ble kansellert og lyses nå ut på nytt med nye forutsetninger.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

13.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system