Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Skedsmo kommune
938 275 130
Jonas Liesg. 18
Lillestrøm
2000
NO
Kontaktperson: Ine Høyer
Telefon: +47 66938535
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Skedsmo
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.skedsmo.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/152976
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Utskiftning av brannsløyfer Lillestrøm Bo- og behandlingssenter
Referansenummer:  2017/4510
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

31625100  -  Branndetektorsystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver skal skifte ut branndetektorer på 8 stk. brannalarmsløyfer for brannalarmanlegget. Det skal også suppleres med branndetektorer i rom og områder hvor det mangler brannvarsling i dag. Det er i dag 10 stk. brannalarmsløyfer/soner, hvorav detektorer i sløyfe 4 og 9 allerede er skiftet ut. Det vises for øvrig til konkurransegrunnlagets Del 2-3 Teknisk beskrivelse.
Se også Del 2-2 Generell kravspesifikasjon og Del 2-4, tegninger av Libos som viser plassering av detektorer.
Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise, og valgt entreprenør skal arbeide videre ut ifra foreliggende grunnlagsmateriale. Avtalen vil være i henhold til NS 8407 med endringer og tillegg som fremgår av konkurransedokumentene.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 450000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Skedsmo
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Lillestrøm
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Se konkurransegrunnlagets Del 2-3 Teknisk beskrivelse, Del 2-2 Generell kravspesifikasjon og Del 2-4 og tegninger av Libos som viser plassering av detektorer.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 29.05.2017  /  Slutt: 24.07.2017
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Det vil bli avholdt tilbudsbefaring på Libos mandag 27.03.2017 kl. 10:00. Oppmøte v/ resepsjonen på Lillestrøm bo- og behandlingssenter, Alexander Kiellandsgate 9, 2000 Lillestrøm.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag pkt. 3.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Konkurransen gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse. Oppdragsgiver planlegger å gå i dialog med tilbyderne, dialogen vil kunne gjelde alle sider ved tilbudet. Dette være seg avklaringer, ettersendelse eller supplering av tilleggsdokumentasjon. Oppdragsgiver planlegger videre å gjennomføre dialog i form av reelle forhandlinger. Det tas sikte på at forhandlingene vil gjennomføres med de leverandørene det anses å være mest formålstjenlig.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  24.04.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

20.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system