Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Intensjonskunngjøring

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sykehusinnkjøp HF
916 879 067
Hermetikken Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Maiken Sanden
Telefon: +47 97039392
NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://sykehusinnkjop.no

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Aspirasjonspumpe og varmeblokk
Referansenummer:  2017/277
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

33000000  -  Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Sykehusinnkjøp HF, divisjon vest har på vegne av Helse Bergen HF (Org.nr. 983 974 724) ved infertilitetsavdelingen på Kvinneklinikken til hensikt å inngå avtale med Cook Medical Europe Ltd. om kjøp av aspirasjonspumpe og varmeblokk. Formålet med anskaffelsen er å erstatte eksisterende utstyr som er utslitt og som benyttes i daglig drift.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  350000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33169000  -  Kirurgiske instrumenter
33100000  -  Medisinsk utstyr
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Bergen
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Seksjonen benytter pumpen og varmeblokken til egguttak i forbindelse med behandling med assistert befruktning. Det blir utført ca. 350 – 400 egguttak i året. Nåværende utstyr har vært benyttet siden 2004 og har fungert svært godt, men viser nå tydelige tegn til aldersslitasje. Produsenten utfører ikke lenger service på så gammelt utstyr og har ikke reservedeler til å kunne reparere dette. Ved egguttak er det viktig å holde en jevn og kontrollert flow på follikkelvæsken som blir tappet og å holde den varm slik at eggene ikke tar skade under egguttak. Dette er en av mange kritiske faser under behandlingen.
Det er utført markedsundersøkelse på tilsvarende pumper uten at det lykkes å finne fullgode alternativ. Oppdragsgiver er ikke kjent med andre leverandører som har tilsvarende utstyr og Cook Medical Europe Ltd. er de eneste i markedet som kan tilby produkter som dekker vårt behov.
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.2)

Administrativ informasjon

Del V: Kontraktsinngåelse

[AwardConfirmF65]:ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

20.03.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

COOK MEDICAL EUROPE LIMITED
998573955
c/o Azets Insight VAT AS, Postboks 342 sentrum
Oslo
0101
NO
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo

V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  350000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

20.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system