Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

TELEMARK FYLKESKOMMUNE
940 192 226
Fylkesbakken 6
SKIEN
3715
NO
Kontaktperson: Birger Falch-Pedersen
NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Skien
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.telemark.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afvoqjgjsw&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale for kjøp av konsulent-timer innen IT
Referansenummer:  BTV-2017-058
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72222300  -  IT-tjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Mulighet for kjøp av "spisskompetanse" / og eller kapasitet i forbindelse med:
-Applikasjonspakking med Microsoft SCCM
-Vedlikehold og videreutvikling av TFK’s løsning for applikasjonspakking med SCCM.
-Vedlikehold og videreutvikling av team IT’s ITIL-organisering og ITIL-rutiner.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

72000000  -  Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
72210000  -  Programmering i forbindelse med programvarepakker
72212000  -  Programmering i forbindelse med applikasjonsprogrammer
72212100  -  Utviklingstjenester for Bransjespesifikk programvare
72212110  -  Utviklingstjenester relatert til Programvare for salg (POS)
72220000  -  Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
72222000  -  Informasjonssystemer eller teknologistrategisk gjennomsyn- og planleggingstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Fylkeshuset i Skien og ev øvrige lokasjoner, jmf vedlegg til konkurransegrunnlaget.
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Telemark fylkeskommune (TFK) ligger i front i forbindelse med digitalisering innen de fleste interne- og eksterne tjenesteområder.
Fylkeskommunens IT-avdeling har en dyktig stab som i perioder og noen ganger ad-hoc, har behov for bistand av kompetanse og kapasitet.
Formålet med anskaffelsen er å sikre Telemark fylkeskommune denne tilgangen.
Tilbudet skal dekke hele delkonkurranseområdet.
Kompetanse og kapasitet som etterspørres må dekke alle underpunktene innenfor hver delkonkurranser.
Tilbyder kan levere tilbud på en eller flere av delkonkurransene.
Tilbyder må dokumentere godkjenninger/sertifikater innen de områdene hvor dette finnes.
Delkonkurranse 1 (ITIL)
Vedlikehold og videreutvikling av team IT’s ITIL-organisering og ITIL-rutiner. Dette innebærer
bl.a.:
1)
Vedlikehold og videreutvikling av Matrix; matrise for styring av ansvar og kompetanse
2)
Implementering og tilpasning organisatorisk av ITIL, PRINCE2, Kepner Tregoe og Kanban
3)
Leveranse av kurs: ITIL Practitioner, PRINCE2 Practitioner, Kanban, Kepner Tregoe, Cynefin
Delkonkurranse 2 (Applikasjonspakking, prosjekt og SLA)
4)
Arbeid med tjenestekatalog og tjenesteavtaler, basert på ITIL-metodikk
5)
Prosjektledelse basert på prosjektveiviseren.no i kombinasjon med Prince2
6)
Vedlikehold og videreutvikling av TFK’s løsning for applikasjonspakking med SCCM
Delkonkurranse 3 (Tavle- og kassa-systemer)
7)
Vedlikehold og videreutvikling av TFK’s løsning med digitale plakater basert på
publiseringsløsningen Nexus On Demand på alle virksomhets-steder i fylkeskommunen
8)
Support av kassa- og billettsystem levert av FARA
9)
Vedlikehold og support av busstavler og informasjonsskjermer i bussskur basert på
produkter fra Axentia/Datagrafikk, inkl. dekningsanalyse og feilsøking i TFK’s
nettverksinfrastruktur. Dette innebærer også å yte bistand til forskjellige operatørselskaper.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1750000  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 02.10.2017  /  Slutt: 02.10.2019
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
2 utvidels/er á 12 måneder
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: ja
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  21.08.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  20.12.2017
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  21.08.2017
Lokal tid:  12:01

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afvoqjgjsw
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Tingretten
Drammen
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

14.07.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system