Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Lørenskog kommune
842 566 142
Hasselveien 6
Lørenskog
1471
NO
Kontaktperson: Marianne Sætra
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Lørenskog
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.lorenskog.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afeiziozwz&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av orgel til Lørenskog kirke
Referansenummer:  17/19
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45212361  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Kirke
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Omfang
Leveransen omfatter levering av fullstendig og godkjent orgel i Lørenskog kirke i henhold til beskrivelse i kravspesifikasjonen, se bilag. 
Et nytt orgel skal fylle dagens behov til et moderne orgel og samtidig bygges etter velprøvde håndverksmessige tradisjoner. 
Leverandør er ansarlig for at orgelet er tilpasset klimatiske forhold.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 6000000  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

37300000  -  Musikkinstrumenter og tilhørende deler
37311000  -  Tangentinstrumenter
37311300  -  Orgler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Lørenskog
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Leveransen omfatter levering av fullstendig og godkjent orgel i Lørenskog kirke i henhold til beskrivelse i kravspesifikasjonen, se bilag. 
Et nytt orgel skal fylle dagens behov til et moderne orgel og samtidig bygges etter velprøvde håndverksmessige tradisjoner. 
Leverandør er ansarlig for at orgelet er tilpasset klimatiske forhold.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 6000000  NOK

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten.
Det er svært viktig for oppdragsgiver at leverandøren har økonomisk soliditet til å fullføre arbeidene i henhold til kontrakt.
Leverandøren skal ha god gjennomføringsevne, inkludert erfaring fra tilsvarende oppdrag.
Med tilsvarende oppdrag menes fra tilsvarende instrument, og i tilsvarende nordisk klima (Tørt inneklima og som som er oppvarmet store deler av året - orgelet må tåle 20-70% relativ luftfuktighet)
Leverandør skal ha god kapasitet til å utføre oppdraget i avtaleperioden
Leverandøren skal være godkjent lærlingebedrift og benytte lærlinger i dette oppdraget.
Krav om dette fremgår også av kontrakten.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Avtalen vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår. dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8.februar 2008 nr. 112.
Avtalen inneholder etiske krav og krav om faglærte og lærlinger.
Det er kun anledning til å ha ett ledd med underleverandører under avtaleparten. To ledd kan unntaksvis godtas men dette må i tilfelle begrunnes i konkurransen.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Begrenset tilbudskonkurranse
øvre grense: 5
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Utvelgelsen til skje på bakgrunn av de tekniske og faglige kvalifikasjonskravene i 1.3.6.
Gjennomføringsevne, inkludert erfaring vil telle mer enn kapasitet i utvelgelsen.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Dersom det er mer enn 5 leverandører som er kvalifisert, det vil si oppfyller kvalifikasjonskravene,
forbeholder oppdragsgiver seg retten til å velge ut inntil 5 leverandører som inviteres til å levere tilbud i
trinn 2. Hensikten med utvelgelsen er å begrense antall tilbydere i trinn 2 og ressursbruken hos
kommunen og leverandørene.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  21.08.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Avtalen vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med
forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.
Avtalen inneholder også etiske krav og krav om faglærte og lærlinger.
Det er kun anledning til å ha et ledd med underleverandør under avtaleparten. To ledd kan unntaksvis
godtas men dette må i tilfelle begrunnes i konkurransen.
Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afeiziozwz
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

06.07.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system