Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Hamar kommune
970 540 008
Postboks 4063
Hamar
2306
NO
Kontaktperson: Harald Brovold
Telefon: +47 99090558
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Hamar
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.hamar.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/156438
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale for kjøp av Håndverksarbeider, fag: Maling, tapetsering og gulvlegging.
Referansenummer:  17/4359
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45261220  -  Maling av tak og annet overflatearbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Hamar kommune har en eiendomsmasse på ca. 285 000 m². Hamar kommune har gjennom sin rolle som eier ansvar for drift, ytre vedlikehold og gjennomføring av indre vedlikehold på eiendommene. Denne rammeavtalen dekker håndverksarbeider innen fagområdet maling, tapetsering og gulvlegging arbeider. Rammeavtalen skal omfatte levering av maler-, tapetsering- og gulvleggerarbeider med tilhørende materiell og utstyr. Med maler-, tapetsering- og gulvleggerarbeider menes blant annet arbeider på alle typer overflater som oppstår som følge av mindre ombygging, endringer og vedlikeholdsarbeider – både innvendig og utvendig.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 7000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45432000  -  Utførelse av gulvlegging, veggbekledning og tapetsering
45442110  -  Maling av bygninger
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Hamar
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hamar
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Hamar kommune har en eiendomsmasse på ca. 285 000 m². Hamar kommune har gjennom sin rolle som eier ansvar for drift, ytre vedlikehold og gjennomføring av indre vedlikehold på eiendommene. Denne rammeavtalen dekker håndverksarbeider innen fagområdet maling, tapetsering og gulvlegging arbeider. Rammeavtalen skal omfatte levering av maler-, tapetsering- og gulvleggerarbeider med tilhørende materiell og utstyr. Med maler-, tapetsering- og gulvleggerarbeider menes blant annet arbeider på alle typer overflater som oppstår som følge av mindre ombygging, endringer og vedlikeholdsarbeider – både innvendig og utvendig.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kostnadskriterier  -  Navn:  Pris  /  Vekting:  100%
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 7000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 24
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Oppdragsgiverstyrt opsjon på forlengelse i 1 + 1 år med samme vilkår.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiverstyrt opsjon på forlengelse i 1 + 1 år med samme vilkår.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  02.10.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  31.01.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  02.10.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Hamar kommune
Postboks 4344
HAMAR
2308
NO
Telefon: +47 99090558

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system