Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Larvik kirkelige fellesråd
976 990 803
Romberggata 4
Larvik
3256
NO
Kontaktperson: Hans Omarheim
Telefon: +47 47387875
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.larvik.kirken.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/156705
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til følgende adresse: 
Larvik Kirkelige Fellesråd
976 990 803
Romberggata 4
Larvik
3250
NO
Kontaktperson: Halvard Brattvoll
Telefon: +47 90139052
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.larvik.kirken.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religion

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Nytt orgel
Referansenummer:  3250-01
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

37311300  -  Orgler
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Levering av nytt mekanisk orgel på 19 stemmer, to manualer og pedal til Tanum kirke, Larvik.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Tanum kirke, Larvik
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Levering av nytt mekanisk orgel på 19 stemmer, to manualer og pedal til Tanum kirke, Larvik.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Slutt: 01.07.2020
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt nedre grense: 3
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se tekst i kvalifikasjonsgrunnlaget
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se tekst i kvalifikasjonsgrunnlaget
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.4)

Informasjon om reduksjon av antallet løsninger eller tilbud under forhandling eller i dialog

Forhandlingene eller dialogen vil skje i flere faser for å redusere antallet løsninger, eller tilbud
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  24.11.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk, Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  08.12.2017

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Larvik Kirkelige Fellesråd
Romberggata 4
Larvik
3256
NO
Telefon: +47 33173000
Internettadresse: (URL) www.larvik.kirken.no

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.09.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system