Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Kongsvinger kommune
944 117 784
Postmottak
Kongsvinger
2226
NO
Kontaktperson: Trond Sommer
Telefon: +47 99592814
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.riig.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158763
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale for kjøp av telefonitjenester
Referansenummer:  RIIG-4/2017
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

64210000  -  Telefon- og dataoverføringstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Kommunene Våler, Åsnes og Eidskog innbyr til åpen anbudskonkurranse om felles rammeavtale på levering av telefonitjenester. Avtalen skal benyttes av oppdragsgivers virksomheter/enheter når det skal anskaffes produkter og tjenester som omfattes av avtalen.
Avtaleperiode 3 år med mulighet til forlengelse med 1 år, til sammen maksimalt 4 år.
Rammeavtale inngås med 1 leverandør.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

32250000  -  Mobiltelefoner
32551200  -  Telefonsentraler
64214400  -  Utleie av fastlinjer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Våler
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Eidskog
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Åsnes
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Sør-Odal
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kommunene Våler, Åsnes og Eidskog innbyr til åpen anbudskonkurranse om felles rammeavtale på levering av telefonitjenester. Avtalen skal benyttes av oppdragsgivers virksomheter/enheter når det skal anskaffes produkter og tjenester som omfattes av avtalen.
Avtaleperiode 3 år med mulighet til forlengelse med 1 år, til sammen maksimalt 4 år.
Rammeavtale inngås med 1 leverandør.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 24
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Forlengelse av avtalen med 1 + 1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  15.01.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  15.01.2018
Lokal tid:  12:00
Informasjon om hvem som deltar og tilbudsåpningen:  
Det vil ikke bli offisiell tilbudsåpning

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Bergen
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system