Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sør-Trøndelag fylkeskommune
938 634 556
Fylkesh., Erling Skakkesg. 14
Trondheim
7004
NO
Kontaktperson: Janne Lønsethagen
Telefon: +47 72811000
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.stfk.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Invitasjon til dialogkonferanse - åpning av markedsmuligheter for mobilitetstjenester innenfor transport
Referansenummer:  201619527
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

34000000  -  Transportutstyr og hjelpeprodukter til transport
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Gjennom denne dialogen er målet å se hvilke muligheter som finnes for å utnytte ny teknologi for å utnytte eksisterende transportformer, og å tilby helhetlige mobilitetstjenester til innbyggerne i Trøndelag fylke.
Vi ønsker å ta i bruk ny teknologi for å unngå økning i klimagassutslipp fra transport i Trondheim, og til å gi bedre brukeropplevelser ved bruk av transporttjenester både i byen og i regionen. Samtidig ønsker vi å tilby et helhetlig mobilitetstilbud til innbyggere i Trøndelag.
Drosjemarkedet skal bli mer oversiktlig, og det skal bli mulighet for å samkjøre i taxi, så drosjene kan være med å utfylle dagens kollektivtransport.
Vi ønsker også å se på muligheten for at ny teknologi kan gjøre det enklere å tilby fleksibel kollektivtransport der det ikke er grunnlag for bussruter med stor kapasitet.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

I dag er opplysninger om alternative reisemåter relativt fragmenterte, og de er ikke koordinert. Kan man gjøre det enklere å benytte alternative framkomstmidler hvis dette var tilgjengelig via en betalingsplattform slik at det blir mer attraktivt å benytte andre transportmidler enn privatbil?
Det er fire aspekter vi ønsker å ha dialog med markedet om:
1. En markedsplass for drosje
Kan drosjemarkedet være med å utfylle kollektivtransporten?
2. Fleksibel busstransport
Kan ny teknologi gi andre svar på hvordan et busstilbud i distriktet kan organiseres? Kan man ved hjelp av teknologi sette opp ruter i mer spredtbygde områder som kan bestilles på kort varsel, og endres ved behov? Kan dette også komme til nytte i byområder?
3. Internasjonalt arbeides det med å kunne sy sammen ulike transportformer til helhetlige mobilitetstilbud. Kan et slikt mobilitetstilbud utfylle dagens/ framtidens kollektivtilbud i Trondheim? 4. Kan disse tre løsningene ses i sammenheng?
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

19.01.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

17.01.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system