Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sandnes Kommune.
964 965 137
Postboks 450
Sandnes
4319
NO
Kontaktperson: Knut Haavardsholm
Telefon: +47 48143075
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.sekf.no/

Stavanger Eiendom/Stavanger kommune
Postboks 8001
Stavanger
4068
NO
Kontaktperson: SEKF ved Knut Haavardsholm
Telefon: +47 48143075
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Internettadresse(r):
I.2)

Samordnede innkjøp

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale for service, vedlikehold og uavhengig kontroll av gass og flisfyringsanlegg
Referansenummer:  17/12629
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

50720000  -  Reparasjon og vedlikehold av sentralvarmeanlegg
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Sandnes Eiendomsselskap KF (SEKF) og Stavanger Eiendom inviterer til konkurranse om rammeavtale for service, vedlikehold og uavhengig kontroll av gass- og flisfyringsanlegg i perioden 2017 – 2021. (Uavhengig kontroll fra 2018)
Avtalen gjelder for bygninger/anlegg i Sandnes- og Stavanger kommune. Ved behov kan avtalen også benyttes til prosjektering, installasjon, endring og reparasjon av anleggene. Se vedlagte oversikt over gassinstallasjoner.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  3538500.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

09000000  -  Oljeprodukter, brensel, elektrisitet og andre energikilder
09120000  -  Gassholdig brennstoff
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Sandnes Eiendomsselskap KF (SEKF) og Stavanger Eiendom inviterer til konkurranse om rammeavtale for service, vedlikehold og uavhengig kontroll av gass- og flisfyringsanlegg i perioden 2017 – 2021. (Uavhengig kontroll fra 2018)
Avtalen gjelder for bygninger/anlegg i Sandnes- og Stavanger kommune. Ved behov kan avtalen også benyttes til prosjektering, installasjon, endring og reparasjon av anleggene. Se vedlagte oversikt over gassinstallasjoner.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  100%
Pris  -  Vekting:  100%
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 164-339122
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-073670

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Rammeavtale for service, vedlikehold og uavhengig kontroll av gass og flisfyringsanlegg

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

23.11.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  4
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene:  0
Antall mottatte tilbud fra leverandører utenfor EU/EØS:  0
Antall tilbud mottatt elektronisk:  4
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Gasskompetanse AS
893397752
Bedriftsveien 14
Sandnes
4313
NO
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland
Internettadresse: (URL) http://www.gasskompetanse.no

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  3538500.00  NOK
V.2.5)

Informasjon om underleverandører

Denne kontrakten blir sannsynligvis satt ut til underleverandør
Verdi eller andel som sannsynligvis blir satt ut til underleverandører
Verdi ekskl. MVA:  350000.00  NOK
Andel:  10 %
Kort beskrivelse av den delen av kontrakten som blir satt ut til underleverandør:  
Akkreditert kontroll.

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Sandnes Eiendomsselskap KF
Sandnes
4306
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system