Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Hvaler Sokn
976 985 729
Kirkens Hus
Skjærhalden
1680
NO
Kontaktperson: Ole Henrik Fjeld
NUTS-kode:  NO031 -  Østfold
Fylke: Østfold, Kommune: Hvaler
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.innkjopskontoret.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afryaibujn&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Orgel til Hvaler kirke
Referansenummer:  17/111
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

37311300  -  Orgler
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsens formål og omfang
Konkurransen gjelder avtale om levering av orgel til Hvaler kirke.
Anskaffelsens har et budsjett NOK 4.000.000,- eks mva. Volumet er et estimat og er ikke bindende.
Et utkast til selve konkurransegrunnlaget er lagt ved dette kvalifiseringsgrunnlaget. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta mindre, ikke vesentlige endringer i dette grunnlaget før leverandører inviteres til å gi tilbud.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO031 -  Østfold
Fylke: Østfold, Kommune: Hvaler
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsens formål og omfang
Konkurransen gjelder avtale om levering av orgel til Hvaler kirke.Anskaffelsens har et budsjett NOK 4.000.000,- eks mva. Volumet er et estimat og er ikke bindende.
Et utkast til selve konkurransegrunnlaget er lagt ved dette kvalifiseringsgrunnlaget. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta mindre, ikke vesentlige endringer i dette grunnlaget før leverandører inviteres til å gi tilbud.
Attester for skatt og MVA
Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsbetaling.
Dokumentasjonskrav:Krav til attest for betalt merverdiavgift, skatt og trygdeavgift. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift, skatter og trygdeavgifter i det landet hvor leverandøren/entreprenøren hører hjemme (norsk attest for skatt og MVA er felles og bestilles fra altinn.no, tidligere RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
 
Øvrige økonomiske og finansielle krav: Økonomisk og finansiell stilling
Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling: Det kreves økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten.
Dokumentasjonskrav:Oppdragsgiver vil gjennomføre en vurdering av økonomien gjennom firma- og regnskapsinformasjonssystemet Proff Forvalt (www.forvalt.no). Tilbyder bes innsende annen informasjon han mener er relevant. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente supplerende informasjon om tilbyders økonomi.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Leverandøren skal ha god erfaring fra tilsvarende oppdrag/leveranser, det vil si oppdrag av samme art, kompleksitet og vanskelighetsgrad og omfang.
Det legges her særlig vekt på erfaring med leveranser til nordisk inneklima, dvs. tørt inneklima og oppvarmet kirkerom store deler av året (20-70% relativ luftfuktighet).
Dokumentasjonskrav:Oversikt over leverandørens viktigste, relevante leveranser de siste 10 år, herunder opplysninger om type prosjekt, prosjektets verdi, tidspunkt, mottaker (navn, telefon og e-post). Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ta kontakt med referanser.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Endringer i Hvaler kirke skal skje i tett samarbeid med Riksantikvaren. Leverandøren skal vise til relevant erfaring med samarbeid med Riksantikvar eller lignende nasjonal instans.
Dokumentasjonskrav:Tilbyder skal beskrive slikt samarbeid nedenfor, gjerne samarbeid knyttet til prosjekter som er beskrevet under punkt 1.3.3.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet og gjennomføringsevne til å starte prosjektet innen 18 mnd og fullføre innen 3 år.
Dokumentasjonskrav:Det skal gis en beskrivelse av leverandørens tekniske personell eller tekniske enheter leverandøren disponerer over til oppfyllelse av kontrakten (Ved bruk av underleverandører skal tilsvarende informasjon leveres for disse også samt en beskrivelse av hvilke oppgaver disse skal utføre i kontrakten).
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Begrenset tilbudskonkurranse
Planlagt antall leverandører: 3
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Se konkurransegrunnlagets punkt 1.3. Kvalifikasjonskrav gjengitt nedenfor:
Attester for skatt og MVA
Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsbetaling.
Dokumentasjonskrav:Krav til attest for betalt merverdiavgift, skatt og trygdeavgift. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift, skatter og trygdeavgifter i det landet hvor leverandøren/entreprenøren hører hjemme (norsk attest for skatt og MVA er felles og bestilles fra altinn.no, tidligere RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.

Øvrige økonomiske og finansielle krav: Økonomisk og finansiell stilling
Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling: Det kreves økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten.
Dokumentasjonskrav:Oppdragsgiver vil gjennomføre en vurdering av økonomien gjennom firma- og regnskapsinformasjonssystemet Proff Forvalt (www.forvalt.no). Tilbyder bes innsende annen informasjon han mener er relevant. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innhente supplerende informasjon om tilbyders økonomi.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Leverandøren skal ha god erfaring fra tilsvarende oppdrag/leveranser, det vil si oppdrag av samme art, kompleksitet og vanskelighetsgrad og omfang.
Det legges her særlig vekt på erfaring med leveranser til nordisk inneklima, dvs. tørt inneklima og oppvarmet kirkerom store deler av året (20-70% relativ luftfuktighet).
Dokumentasjonskrav:Oversikt over leverandørens viktigste, relevante leveranser de siste 10 år, herunder opplysninger om type prosjekt, prosjektets verdi, tidspunkt, mottaker (navn, telefon og e-post). Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å ta kontakt med referanser.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Endringer i Hvaler kirke skal skje i tett samarbeid med Riksantikvaren. Leverandøren skal vise til relevant erfaring med samarbeid med Riksantikvar eller lignende nasjonal instans.
Dokumentasjonskrav:Tilbyder skal beskrive slikt samarbeid nedenfor, gjerne samarbeid knyttet til prosjekter som er beskrevet under punkt 1.3.3.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner:
Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet og gjennomføringsevne til å starte prosjektet innen 18 mnd og fullføre innen 3 år.
Dokumentasjonskrav:Det skal gis en beskrivelse av leverandørens tekniske personell eller tekniske enheter leverandøren disponerer over til oppfyllelse av kontrakten (Ved bruk av underleverandører skal tilsvarende informasjon leveres for disse også samt en beskrivelse av hvilke oppgaver disse skal utføre i kontrakten).
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  11.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afryaibujn
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

22.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system