Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Miljødirektoratet
999 601 391
Brattørkaia 15B
Trondheim
7010
NO
Kontaktperson: Hilde Valved
Telefon: +47 91170364
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.miljodirektoratet.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199732&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Utredning av konsekvenser av forskriftsforslag til forskrift om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall fra husholdninger og liknende avfall fra næringslivet
Referansenummer:  2017/12503
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90700000  -  Tjenester i forbindelse med miljø
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Miljødirektoratet skal utarbeide et forslag til forskrift som stiller krav om utsortering og materialgjenvinning av utvalgte typer biologisk avfall og plastavfall. Herunder skal vi vurdere og konkretisere hvilke typer biologisk avfall og hvilke typer plastavfall som bør inngå i en forskrift, samt foreslå en avgrensing av virksomhetene kravene rettes mot. Vi skal i tillegg konsekvensutrede forskriftsforslaget. Konsekvensutredningen skal inkludere de samfunnsøkonomiske virkningene av kravene i forskriften og hvilke konsekvenser de vil få for private og offentlige parter i tråd med utredningsinstruksen.
I forbindelse med vårt omtalte forskriftsarbeid har vi behov for bistand til:
- Virkemidlenes effekt på utsortering og gjenvinning av avfall
- En samfunnsøkonomisk analyse
- En forenklet vurdering av markedet
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Miljødirektoratet skal utarbeide et forslag til forskrift som stiller krav om utsortering og materialgjenvinning av utvalgte typer biologisk avfall og plastavfall. Herunder skal vi vurdere og konkretisere hvilke typer biologisk avfall og hvilke typer plastavfall som bør inngå i en forskrift, samt foreslå en avgrensing av virksomhetene kravene rettes mot. Vi skal i tillegg konsekvensutrede forskriftsforslaget. Konsekvensutredningen skal inkludere de samfunnsøkonomiske virkningene av kravene i forskriften og hvilke konsekvenser de vil få for private og offentlige parter i tråd med utredningsinstruksen.
I forbindelse med vårt omtalte forskriftsarbeid har vi behov for bistand til:
- Virkemidlenes effekt på utsortering og gjenvinning av avfall
- En samfunnsøkonomisk analyse
- En forenklet vurdering av markedet
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se informasjon i vedlagte konkurransedokumenter.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se informasjon i vedlagte konkurransedokumenter.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  08.01.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

30.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system