Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Norsk rikskringkasting AS
976390512
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
OSLO
0340
NO
Kontaktperson: Gitte Østhus
Telefon: +47 23048449
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.nrk.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://permalink.mercell.com/66041583.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

MA2965-16N Parallelloppdrag NRK Marienlyst
Referansenummer:  2017/187
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71210000  -  Arkitektrådgivning
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse


NRK vurderer å etablere nytt hovedkontor på en annen lokasjon enn Marienlyst, og skal i den sammenheng gjennomføre et parallelloppdrag vedrørende ny bruk av den 85 daa store eiendommen. Hensikten er å utforske hvilke muligheter og verdiskapning som kan utvikles på eiendommen. Verdiskapningen skal brukes til å utvikle virksomheten videre et annet sted.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

En videre utvikling av området vil kunne være interessant for boligbebyggelse med høy utnyttelse, men også flere typer arealbruk som kunnskapsbasert næring og kulturformål. Deler av dagens eiendom vil bli fredet og det er vesentlig å avklare hvordan denne kan inngå i den totale bruken.
Se bilag 1 for program for parallelloppdraget.
NRK skal ha fullt eierskap til alt materiale som utvikles i prosjektet og står fritt til å bruke dette selv eller gi det til andre for publisering, videre utvikling og bearbeidelse uansett formål. Parallelloppdraget fører ikke til noe videre engasjement fra NRK. Forslagene vil deles med en evt. framtidig eier av området.
Den valgte kontraktsparten må signere en taushetsplikterklæring
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  3.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  3.3 Økonomiske og finansielle kapasitet
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 02.05.2017  /  Slutt: 29.09.2017

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Begrenset tilbudskonkurranse
Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 5
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  27.03.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

27.02.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system