Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Trondheim kommune
942 110 464
Postboks 2300 Sluppen
Trondheim
7004
NO
Kontaktperson: Kåre Sagmo-Søvde
Telefon: +47 72541995
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.trondheim.kommune.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kjøp av 2 stk minibusser og 1 stk kassebil med service- og reparasjonsavtale
Referansenummer:  17/6892
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

34114400  -  Minibusser
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver vil inngå avtale med leverandør på kjøp av en -1- stk 17-seters minibuss, en -1- 9-seter nedregistrert minibuss og en -1- stk 6-seter kassebil, alle med serviceavtale.
Minibussene vil hovedsakelig benyttes til å transportere funksjonshemmede voksne som skal hentes fra sin omsorgsbolig eller institusjonsplass og fraktes til aktiviteter tilpasset brukergruppen, samt til turer.
Minibussen med 9-seter er det døve/døvblinde som skal bruke. Kjøper er en institusjon og kan derfor få nedregistrert minibussen til personbil og som følge av dette få tilbakeført engangsavgiften, jfr. forskrift 29. mai 1990 Forskrift om endring av motorvognens avgiftsmessige status. Minibussen må tilfredsstille kravene i denne forskriften.
Kassebilen vil hovedsakelig benyttes til å transportere gods (ved), men skal også ha mulighet til å transportere inntil 6 personer på korte og lengre turer.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  2200000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

34136200  -  Kassevogner
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Se tidligere beskrivelse
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Service og leveringstid  /  Vekting:  10
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  15
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Miljø  /  Vekting:  20
Pris  -  Vekting:  55
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Opsjon på noe ekstra ustyr
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 063-119543
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-986912

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Kjøp av 2 stk minibusser og 1 stk kassebil med service- og reparasjonsavtale

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

07.07.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Møller Bil Trøndelag AS
Trondheim
NO
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  2200000.00  NOK
V.2.5)

Informasjon om underleverandører

Denne kontrakten blir sannsynligvis satt ut til underleverandør
Verdi eller andel som sannsynligvis blir satt ut til underleverandører
Verdi ekskl. MVA:  500000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Trondheim kommune
​Postboks 2300 Sluppen
Trondheim
7004
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

10.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system