Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Helse Nord IKT
883658752
Sykehusveien 23
TROMSØ
9019
NO
Kontaktperson: Stian Davidsen
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.helsenordikt.no/

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

RFI for planlagt anskaffelse knyttet til sikring av produksjonsmiljø og overvåking
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

I denne RFI-en («request for information») ber vi om informasjon fra potensielle leverandører i markedet. Informasjonen som kommer inn i den forbindelse vil bli benyttet som veiledning i gjennomføringen av påfølgende konkurranse. RFI-en er en veiledende kunngjøring, som også fungerer som en orientering til markedet om at det vil bli kunngjort en konkurranse i den nærmeste fremtid.
Det er ikke besluttet om behovet som er skissert i det følgende skal organiseres som en anskaffelse eller om det må flere anskaffelser til for å dekke behovet og ønsket resultat. Det er derfor viktig at leverandører som besvarer denne RFI-en angir tydelig hvilke(t) av områdene de kan levere på.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

32400000  -  Nettverk
32410000  -  Lokalnett
32420000  -  Nettverksutstyr
32580000  -  Datautstyr
48210000  -  Programvare for nettverkstilkopling
48219000  -  Diverse nettverksprogramvare
48700000  -  Programvare verktøy
48730000  -  Sikkerhetsprogramvare
48760000  -  Programvare for virusbeskyttelse
72200000  -  Programmering av software og rådgivning
72600000  -  Support- og konsulentvirksomhet i forbindelse med edb
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Tromsø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Helse Nord IKT HF har etablert prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) for å styrke IKT-sikkerheten i Helse Nord. HIS består av fire delprosjekter. Et av delprosjektene knytter seg til sikring av produksjonsmiljø og overvåkning. Delprosjektet skal bidra til etableringen av et sikkert IKT-produksjonsmiljø, fungerende overvåking og kort normaliseringstid ved uønskede hendelser. Prosjektet vil etablere retningslinjer, prosesser, organisasjon og teknologi for å kunne:
--Forstå trusselbildet, avdekke sårbarheter og redusere risiko
--Effektivt oppdage og respondere på uønskede hendelser
--Effektiv sikring av servere og klinisk utstyr på regional infrastruktur
--Levere tjenester til eksterne kunder som tilfredsstiller krav til sikkerhet
--Levere et stabilt og sikkert IKT-produksjonsmiljø for:
--Arbeidsflate (herunder mobilt kontor)
--Nettverksdrift
--Serverdrift og -miljø
Som del av dette delprosjektet skal løsning for brannmur og Network Access Control, IDS/IPS/SIEM, verktøy for sikkerhets- og sårbarhetstesting og løsning for privilegerte tilganger (PAM) anskaffes.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

15.02.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Leverandørene bes Besvare RFI innen 4.12.2017. Det understrekes at det her ikke bes om et
forpliktende tilbud. Hensikten med RFI-en er å legge til rette for best mulig fremtidig
konkurransegjennomføring og dermed best mulig påfølgende leveranser. Basert på de
tilbakemeldinger som kommer inn vil Helse Nord IKT kalle inn til en-til-en samtaler med
leverandørene, som kan levere løsninger innenfor det beskrevne scope. Leverandørmøter
gjennomføres i uke 50. Se vedlagte RFI-dokument for ytterligere informasjon.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

10.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system