Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
938967091
Postboks 2560
STEINKJER
7735
NO
Kontaktperson: Martin Halvarsson
Telefon: +47 74113600
NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.ntfk.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Bussanbud Stjørdal - Meråker 2018 - 2021
Referansenummer:  15-09153
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

60000000  -  Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdraget omfatter drift av Oppdragsgivers kollektivtransport med buss på vei, i kommunene Stjørdal og Meråker. Produksjonen omfatter stam-/regionlinjer, bylinjer, lokal-/skolelinjer og bestillingstransport for å utnytte ledig kapasitet. Oppdraget skal betales i henhold til priser for nødvendig antall vogner og kilometerpris for faktisk kjørt distanse ut fra Oppdragsgiveren bestilling.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  30000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

60000000  -  Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
60140000  -  Passasjertransport utenfor rutetider
34121000  -  Busser og rutebiler
60100000  -  Veitransporttjenester
60112000  -  Transport på offentlig vei
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Stjørdal-Meråker
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Busstjenester i Stjørdal - Meråker.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Buss  /  Vekting:  10
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Gjennomføring  /  Vekting:  10
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Miljø  /  Vekting:  10
Pris  -  Vekting:  70
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Det vil bl.a. etterspørres priser på; utnyttelse av ledig kapasitet for bestillingstransport (er delvis planlagt utført i kunngjort produksjon), Infotainment, lakkering av busser, WiFi, passasjertellesystem, eierskap til visst elektronisk utstyr. For mer informasjon og detaljer se dokumentene i konkurransegrunnlaget. Det kan bli justeringer.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 248-456658
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-352632

Del V: Kontraktsinngåelse

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

05.06.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene:  2
Antall tilbud mottatt elektronisk:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Nettbuss AS
NO 976948394 MVA
Postboks 1800 Sentrum
Oslo
0048
NO
Telefon: +47 81581105
NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  29000000.00  NOK
Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  30000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560
Steinkjer
7735
NO
Telefon: +47 74113600

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Tildelingsdato: 22.5.2017
Klagefrist: 2.6.2017
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

08.06.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system