Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Nøtterøy kommune
964 952 256
Tinghaugv. 18
Nøtterøy
3163
NO
Kontaktperson: Bjørn Erikstad
Telefon: +47 91737238
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.notteroy.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/156417
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Brøyting og snørydding
Referansenummer:  2017Brøyting
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90620000  -  Snørydding og brøyting
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Nøtterøy kommune og Tjøme kommune skal gå til anskaffelse av brøytetjenester for 6 roder (4 på Nøtterøy og 2 på Tjøme). Kommunene sammenslås til Færder kommune fra og med 01.01.18. Dette medfører at Færder kommune vil være oppdragsgiver fra sammenslåingstidspunktet.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 6500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Brøyterode 1
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90620000  -  Snørydding og brøyting
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Nøtterøy og Tjøme
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen omfatter snøbrøyting og snørydding av vei- og rydderoder på Nøtterøy og Tjøme. Aktuelle arbeidssteder for rydderode vil være på veier, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser.
Rode 1,2, 4 og 13 er på Nøtterøy
Rode 20 og 21 er på Tjøme.
Avtalens varighet er på 3 år, med mulighet for forlengelse i 1 år (oppdragsgivers ensidige rett). Oppstart vil være vintersesongen 2017/18.
Samlet verdi (samtlige roder) er anslått til 6500000 NOK.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 6500000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.11.2017  /  Slutt:
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Det er mulighet for å fornye avtalen i 1 år (oppdragsgivers ensidige rett)
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Det er mulighet for å fornye avtalen i 1 år (oppdragsgivers ensidige rett)
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert. Attest kan kreves fremlagt.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag. Det kreves beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.)
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  18.09.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  18.09.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Kontrakten inngås for både Tjøme og Nøtterøy kommune som blir erstattet av Færder kommune fra 01.01.18.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Nøtterøy kommune
PB 250 Borgheim
Nøtterøy
3163
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system