Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen Region nord
971 032 081
Dreyfushammarn 31/33
Bodø
8002
NO
Kontaktperson: Bjørn Lauransen
Telefon: +47 91714428
NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Torsken
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.vegvesen.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158281
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Elektroarbeider fv. 232 Sifjordura tunnel og fv.243 Sifjordskaret tunnel
Referansenummer:  17/142040
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften (Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler) skal alle riks- og fylkestunneler over 500m eller ÅDT over 300 oppfylle denne innen 1.1.2020. Dette for å sikre lavest tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljø og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle av ulykker.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45111210  -  Sprenging og tilhørende steinfjerning
45111211  -  Sprenging
45111212  -  Steinfjerning
45112100  -  Grøftegraving
45112500  -  Flytting av jord
45112600  -  Skjæring og fyllinger
45300000  -  Byggningsinnstallasjonsarbeid
45310000  -  Installasjon av elektriske ledninger og armaturer
45311000  -  Arbeid i forbindelse med elektriske ledninger og armaturer
45312000  -  Installasjon av brann- og tyverialarmer samt antenneanlegg
45314300  -  Kabelinfrastruktur
45314310  -  Kabelleggingsarbeid
45314320  -  Kabelinstallasjonsarbeid i forbindelse med datamaskiner
45315100  -  Elektroteknisk installasjonsarbeid
45315300  -  Strømforsyningsinstallasjoner
45315500  -  Arbeid i forbindelse med mellomspenning
45315600  -  Arbeid i forbindelse med lavspenning
45315700  -  Installasjonsarbeid på fordelingsstasjon
45316100  -  Installasjon av utstyr til utendørsbelysning
45316210  -  Installasjon av utstyr til overvåkning av trafikk
45316212  -  Installasjon av trafikklys
45316213  -  Installasjon av utstyr til trafikkstyring
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Torsken
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Sifjorden og Sifjordskaret
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften (Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler) skal alle riks- og fylkestunneler over 500m eller ÅDT over 300 oppfylle denne innen 1.1.2020 (med mulig utsettelse til 1.1.2025). Dette for å sikre lavest tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljø og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle av ulykker.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
II.2.7)

Kontraktens varighet

Slutt: 30.11.2018
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Tilbudskonferanse og befaring vil finne sted 2017-11-28 med møtested Finnsnes trafikkstasjon klokken 12.00

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  20.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tilbudsåpning vil finne sted: 2017-12-20 på Finnsnes trafikkstasjon. Kontoradresse: Kirkegårdsveien 1A 9306 Finnsnes. Klokken 12.00. Tilbydere kan være tilstede under tilbudsåpningen.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

10.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system