Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Omsorgsbygg Oslo KF
985 987 246
Postboks 2773 Solli
Oslo
0201
NO
Kontaktperson: Therese Robertsen
Telefon: +47 23488000
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://omsorgsbygg.oslo.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/154546
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Totalentreprise - Hasselhaugen barnehage
Referansenummer:  17/00177
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45210000  -  Byggearbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdraget omfatter prosjektering og bygging av en ny, komplett barnehage med fire baser på tomten gnr./bnr. 47/383. Leveransen omfatter også opparbeidelse av uteområdet. Totalentreprenør må ha en prosjekteringsgruppe som ivaretar alle påkrevde fagfelt for dette oppdraget. Bygging av barnehage med uteområdet skal gjennomføres som en ordinær totalentreprise basert på NS 8407.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45214100  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med barnehager
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Forprosjekt
Forprosjekt starter umiddelbart etter kontraktsinngåelse og skal gjennom en kvalitetssikring (KS2) og godkjennes av Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE). Rammesøknad sendes inn tidligst mulig og senest ved innlevering av forprosjekt.
Forprosjektet skal utarbeides i henhold til Oslo Kommunes mal for forprosjekt.
Denne fasen omfatter også brukermedvirkning (møter med bruker og bydel), hvor gjennomgang av tegninger og løsninger vil bli avklart, samt utarbeidelse og innsending av relevante søknader og godkjenninger (herunder rammesøknad).
Godkjennelse av forprosjektet er en forutsetning for at prosjektet blir realisert. Dersom forprosjektet ikke blir godkjent av byrådsavdelingen etter KS2 vil totalentreprenøren bli honorert for denne fasen.
Denne fasen er planlagt å starte uke 44, 2017 og vare til uke 2, 2018.
Prosjektering og bygging
Denne fasen starter etter godkjenning i KS2, og omfatter blant annet søkeprosess (IG-søknad, samt ferdigattest), detaljprosjektering, bygging og opparbeidelse av lekeområder og infrastruktur.
Fasen er planlagt å starte i uke 10, 2018 og vare til uke 6, 2019
Prøvedrift, overtakelse og reklamasjonsperiode
Denne fasen omfatter i hovedsak igangkjøring/idriftssetting av tekniske anlegg før overlevering og prøvedrift etter overtakelsen. I tillegg inkluderer denne fasen opplæring av teknisk personell, reklamasjonsperioden og ev. etterarbeid.
Mekanisk ferdigstillelse er satt til 01.02.2019. Igangkjøring, innregulering og testing av tekniske anlegg iht. NS6450 utføres i minimum fire uker før overlevering. Barnehagen med utomhusområde og tekniske anlegg skal overleveres senest 01.03.2019. Ved oppstart av prøveperioden skal alle planlagte arbeider på bygg, tekniske anlegg og utomhus være ferdigstilt. Tilbyder skal stå for 12 måneders prøvedrift etter overtakelse.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 2017-10-23  /  Slutt: 2019-03-01

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se mer informasjon i kvalifikasjonsgrunnlaget.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Begrenset tilbudskonkurranse
Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 5
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Oppdragsgiver vil av de mottatte forespørsler om deltakelse i konkurransen, invitere minimum 3 og maksimum 5 av de leverandørene som best oppfyller følgende kvalifikasjonskrav til å innlevere tilbud:
- Leverandøren skal ha erfaring fra oppdrag av samme art, kompleksitet og omfang, jf. pkt. 3.3
Ved vurderingen vil vi benytte en skala fra 0-10 for poengsetting, hvorav 10 poeng er best oppnåelig poeng. Invitasjon av minimum 3 leverandører forutsetter at det er et tilstrekkelig antall leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene.
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger dialog i form av avklaring av uklarheter og retting av avvik i prekvalifiseringsfasen.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre dialog om alle sider ved de innleverte forespørslene.
Dialog vil fortrinnsvis bli gjennomført per e-post i etterkant av fristens utløp.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Honorering
Prekvalifiserte leverandører som ikke blir tildelt kontrakt, men som leverer ett gyldig tilbud som ikke avvises vil bli honorert. Avhengig av antall tilbydere som prekvalifiseres, vil honoraret antageligvis ligge på om lag kr. 50 000 til kr. 150 000 inkl. mva. Honoraret fastsettes ved utsendelse av invitasjon i konkurransens del II, etter at prekvalifisering er ferdigstilt.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  2017-06-09
Lokal tid:  11:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 2017-06-21
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

2017-05-16

Du forlater nå Doffin

for et annet system