Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Trondheim kommune
942 110 464
Postboks 2300 Torgarden
Trondheim
7004
NO
Kontaktperson: Marit Solum
NUTS-kode:  NO06 -  Trøndelag
Region: Trøndelag
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.trondheim.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158947
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Torvet i Trondheim - Hovedentreprise TORVET
Referansenummer:  90902201
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Entreprisen Torvet i Trondheim, TORVET er hoveddelen av oppgraderingen av Torvet i Trondheim. Første del (byggetrinn 1) omfattet grunnarbeider i området fra Prinsens gate og inn mot Torvet. Byggetrinn 1 er nå under utførelse og skal ferdigstilles i mars 2018. Denne entreprisen (byggetrinn 2) omfatter Kongens gate fra Prinsens gate til Nordre gate, noen arealer i Munkegata og hele Torvet. Innenfor dette området skal det anlegges nye gate- og fortauslinjer, hele Torvet skal få nytt dekke og ny fast møblering, samt at teknisk infrastruktur skal fornyes med teknisk kulvert, vann, avløp, drenering, overvannshåndtering, gatevarme etc.
Legging av naturstein utgjør over 10.000 m2 med ulike steinvarianter.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO06 -  Trøndelag
Region: Trøndelag
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Entreprisen Torvet i Trondheim, TORVET er hoveddelen av oppgraderingen av Torvet i Trondheim. Første del (byggetrinn 1) omfattet grunnarbeider i området fra Prinsens gate og inn mot Torvet. Byggetrinn 1 er nå under utførelse og skal ferdigstilles i mars 2018. Denne entreprisen (byggetrinn 2) omfatter Kongens gate fra Prinsens gate til Nordre gate, noen arealer i Munkegata og hele Torvet. Innenfor dette området skal det anlegges nye gate- og fortauslinjer, hele Torvet skal få nytt dekke og ny fast møblering, samt at teknisk infrastruktur skal fornyes med teknisk kulvert, vann, avløp, drenering, overvannshåndtering, gatevarme etc.
Legging av naturstein utgjør over 10.000 m2 med ulike steinvarianter.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 04.04.2018  /  Slutt: 01.06.2020
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Se vedlagte anbudsdokumenter.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Se vedlagte anbudsdokumenter.

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se vedlagte anbudsdokumenter.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se vedlagte anbudsdokumenter.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Se vedlagte anbudsdokumenter.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se vedlagte anbudsdokumenter.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  15.02.2018
Lokal tid:  14:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  15.02.2018
Lokal tid:  14:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Trondheim kommune - kommunalteknikk
Trondheim
7004
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

15.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system