Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Kriminalomsorgsdirektoratet
911 830 868
P.b 344
Lillestrøm
2001
NO
Kontaktperson: Trond Hansen
Telefon: +47 41534750
NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.kriminalomsorgen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158735
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Offentlig orden og trygghet

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Tannlege kontor - Agder fengsel
Referansenummer:  201721329
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

33192410  -  Tannlegestoler
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Kriminalomsorgen er i gang med å bygge et nytt fengsel i Agder. Fengselet vil bestå av to avdelinger, en beliggende i Mandal og en i Froland. Avdelingen i Mandal vil få 100 soningsplasser, mens avdelingen i Froland vil få 200 soningsplasser.
Det er vedtatt bygging av tannbehandlingsrom ved Agder fengsel avdeling Froland. Og man ser på kost/nytte i forbindelse med bygging av tannbehandlingsrom ved avdelingen i Mandal.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33131000  -  Håndinstrumenter til tannleger
33192400  -  Arbeidsstasjoner til tannleger
33192410  -  Tannlegestoler
33697000  -  Medisinske preparater med unntak av forbruksartikler for tannhelse.
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Froland
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med denne konkurranse er å få en mest mulig kostnadseffektiv anskaffelse av en (to) tannlege klinikk(er) for Oppdragsgiver. Kriminalomsorgen inviterer til konkurranse med forhandling for inngåelse av en kjøpsavtale med én leverandør for kjøp av inntil to tannbehandlingsrom. Kriminalomsorgen ønsker tilbud på komplett tannbehandlingsrom i henhold til dagens standarder.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 19.02.2018  /  Slutt:
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  For å kunne levere tilbud til konkurransen må interesserte leverandører fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjema som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene nedenfor.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten. Kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.
Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  11.01.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Nedre Romerike tingrett
Postboks 393
Lillestrøm
2000
NO
Telefon: +47 61992200
Internettadresse: (URL) www.domstol.no

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system