Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Tjenester

I.1)

Navn og adresser

Ruter As
991 609 407
Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum
Oslo
0104
NO
Kontaktperson: Benny Rytter-Johansen
Telefon: +47 95963754
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.ruter.no

I.6)

Hovedaktivitet

Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anbud transaksjonsinnsamling (Payment Service Provider – PSP)
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

66000000  -  Finansielle- og forsikringsformidlingstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Dagens avtaler om transaksjonsinnsamling (Payment Service Provider – PSP) av Visa- og MasterCard korttransaksjoner utløper 30. juni 2017, og Ruter As har dermed behov for ny avtale for å håndtere administrasjon av disse tjenestene. Avtalen vil gjelde betalingsformidling mellom Ruter As sine fjernhandelskanaler og Sluttbruker, der leverandør er tiltrodd tredjepart for formidling av betaling og oppgjør, og betalingsformidling mellom Ruter As sine fysiske utsalgssteder og Sluttbruker, der leverandør er tiltrodd tredjepart for formidling av betaling og oppgjør.
Ruter As ønsker avtale med samarbeidspartner innenfor transaksjonsinnsamling med oppstart fra 1. juli 2017 og med varighet på 2 år med opsjon på 1 + 1 års forlengelse.
Følgende kollektivselskap har opsjon på å tiltre avtalen:
• Agder Kollektivtrafikk As
• Brakar As
• Kolumbus As
• Skyss
• Troms Fylkestrafikk
• Østfold kollektivtrafikk
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

66110000  -  Bankformidlingstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Dagens avtaler om transaksjonsinnsamling (Payment Service Provider – PSP) av Visa- og MasterCard korttransaksjoner utløper 30. juni 2017, og Ruter As har dermed behov for ny avtale for å håndtere administrasjon av disse tjenestene. Avtalen vil gjelde betalingsformidling mellom Ruter As sine fjernhandelskanaler og Sluttbruker, der leverandør er tiltrodd tredjepart for formidling av betaling og oppgjør, og betalingsformidling mellom Ruter As sine fysiske utsalgssteder og Sluttbruker, der leverandør er tiltrodd tredjepart for formidling av betaling og oppgjør.
Det kan i løpet av kontraktsperioden bli aktuelt å inkludere transaksjoner fra alternative betalingsmidler som straksbetalingsmobilapper og belastning av mobilabonnement i PSP tjenesten. Ruter As vil også vurdere andre alternative betalingsmåter som PSP leverandøren kan tilby, som fakturabasert betaling, uten at dette kravstilles i anbudet.
Ruter As ønsker avtale med samarbeidspartner innenfor transaksjonsinnsamling med oppstart fra 1. juli 2017 og med varighet på 2 år med opsjon på 1 + 1 års forlengelse.
II.2.5)

Tildelingskriterier ( Kan publiseres? ja )

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  30%
Pris  -  Vekting:  70%
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen 1+1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 207-375971
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-306481

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Anbud transaksjonsinnsamling (Payment Service Provider – PSP)

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

06.03.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud ( Kan publiseres? ja )

Antall mottatte tilbud:  2
Antall tilbud mottatt elektronisk:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse ( Kan publiseres? ja )

Nets Branch Norway
996 345 734
Haavard Martinsens vei 54
OSLO
0978
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : nei

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Ruter AS
Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system