Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Gjesdal Kommune
964978573
Rettedalen 1
ÅLGÅRD
4330
NO
Kontaktperson: Jorunn Birkeland
Telefon: +47 51614234
NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.gjesdal.kommune.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rådgivertjenester kommunalteknikk
Referansenummer:  17/1191
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71311210  -  Rådgivning i forbindelse med hovedveier
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Rådgivertjenester innen kommunaltekniske anlegg, VVA (vei- og trafikkplanlegging, vann og avløp) og kommuneplanarbeid.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Laveste tilbud:  919500.00  NOK / Høyeste tilbud:  1244000.00  NOK   som ble tatt i betraktning  (ekskl. MVA)
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71311220  -  Ingeniørarbeid i forbindelse med hovedveier
71322200  -  Prosjektering av rørledning
71322500  -  Ingeniørmessig prosjektering i forbindelse med trafikkanlegg
71800000  -  Rådgivningstjenester for vannforsyning og avfallskonsulent
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Gjesdal
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Ålgård
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Nærmere beskrivelse av oppgaver er beskrevet i konkurransegrunnlagets pkt 4
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Tjenestekvalitet  /  Vekting:  40
Pris  -  Vekting:  60
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 134-275888
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-351977

Del V: Kontraktsinngåelse

Tittel: Rådgivertjenester kommunalteknikk

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

24.10.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  7
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  1
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene:  7
Antall tilbud mottatt elektronisk:  7
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10A
Stavanger
4031
NO
Telefon: +47 51440100
NUTS-kode:  NO04 -  Agder og Rogaland
Region: Agder og Rogaland

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Laveste tilbud:  919500.00  NOK / Høyeste tilbud:  1244000.00  NOK   som ble tatt i betraktning

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Gjesdal kommune v/innkjøpsleder
Ålgård
NO

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system