Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen Region sør
971 032 081
Postboks 723 Stoa
Arendal
4808
NO
Kontaktperson: Caryne Keza Ndenzako
Telefon: +47 41770595
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/157017
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Fv 420 Nedenes og Fv. 420 Borkedalen - Kollektivtiltak
Referansenummer:  17/50238
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Det skal bygges fire nye busslommer, tilstøtende fortau med repos på ca. 100 meter og nytt
overgangsfelt langs Fv. 420 Nedenes i Arendal kommune. Busslommene skal utformes i
henhold til universelle utforming. På strekningen skal det bygges to nye busslommer med fortau på ca. 100 meter. I tillegg skal mye av asfalten på kollektivterminalen rives og erstattes med gress. Det skal også etableres 25 nye parkeringsplasser på det gamle terminalområdet.
Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Arendal kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det skal bygges fire nye busslommer, tilstøtende fortau med repos på ca. 100 meter og nytt overgangsfelt langs Fv. 420 Nedenes i Arendal kommune. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. I kontrakten inngår også omlegging av overvann og tilpasning av VA. På strekningen skal eksisterende veilysanlegg, som kommer i konflikt med ny geometri, flyttes. Et intensivbelysningsanlegg skal etableres ved ny fotgjengerovergang. Det vil blir noe omlegging av eksisterende kabler og trekkerør i bakken. Nye trekkekummer og fordelingsskap blir etablert i forbindelse med nytt SIS (elektriske informasjonsskilt) på bussholdeplassen. Arbeidet utføres av Agder Energi og Telenor i samarbeid med entreprenøren. Fv. 420 Borkedalen. På strekningen skal det bygges to nye busslommer med fortau på ca. 100 meter. I tillegg skal mye av asfalten på kollektivterminalen rives og erstattes med gress. Det skal også etableres 25 nye parkerings plasser på det gamle terminalområdet. Busslommene skal utformes i henhold til universelle utforming. Nytt intensivbelysningsanlegg skal etableres. I tilknytning til arbeidet blir det flytting og tilpasning av master, grøfter og rør, både på parkeringsplassen og ved busslommer. Generelt: Årsdøgntrafikken (ÅDT) i dag er: 1650 på E18 mot rampe og 8900 på Fv. 420 Nedenes. 4200 på Fv. 420 Borkedalen.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Slutt: 19.12.2017
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Det blir avhold tilbudskonkurranse 19. september 2017 kl. 12:00 med møtested Harebakken, Arendal.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  04.10.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

14.09.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system