Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

974761157
974 761 157
Fridtjof Nansens vei 14
Oslo
0369 OSLO
NO
Kontaktperson: Linda Stoll
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.politi.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Offentlig orden og trygghet

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kultur- og lederutvikling i PFT
Referansenummer:  201700090
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

73220000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med utvikling
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

PFT skal inngå bistandsavtale med inntil to leverandører for levering av konsulenttjenester i forbindelse med kultur- og lederutvikling for PFT.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  1500000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Delområde 1
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79411100  -  Bedriftsutvikling og rådgivning
79420000  -  Ledelsesrelaterte tjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Østlandet
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Bistand på konsernledelse / styrenivå. Leveransen
skal gjennomføres av en ressurs med minimum 8
års erfaring fra konsernledelse / styrenivå.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Case  /  Vekting:  15
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse  /  Vekting:  50
Pris  -  Vekting:  35
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Delområde 2
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79411100  -  Bedriftsutvikling og rådgivning
79420000  -  Ledelsesrelaterte tjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Østlandet
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Bistand på operativt nivå / ledelse på driftsteamnivå.
Leveransen skal gjennomføres av en ressurs med
minimum 8 års erfaring fra operativ drift / ledelse av
driftsteam.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Case  /  Vekting:  15
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse  /  Vekting:  50
Pris  -  Vekting:  35
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 108-218736
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-019830

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Delområde 1

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

09.05.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  3
Antall tilbud mottatt elektronisk:  3
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Business Inspirator AS
Oslo
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Laveste tilbud:  1.00  NOK / Høyeste tilbud:  1500000.00  NOK   som ble tatt i betraktning

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 2

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Delområde 1

En kontrakt/delkontrakt er inngått: nei
V.1)

Informasjon om manglende kontraktsinngåelse

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
Ingen tilbud eller forespørsler om deltakelse ble mottatt, eller samtlige ble avvist

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 3

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Delområde 2

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

09.05.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  3
Antall tilbud mottatt elektronisk:  3
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

iProsess AS
oslo
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  1500000.00  NOK
Laveste tilbud:  1.00  NOK / Høyeste tilbud:  1500000.00  NOK   som ble tatt i betraktning

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 4

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Delområde 2

En kontrakt/delkontrakt er inngått: nei
V.1)

Informasjon om manglende kontraktsinngåelse

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
Ingen tilbud eller forespørsler om deltakelse ble mottatt, eller samtlige ble avvist

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 5

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Delområde 2

En kontrakt/delkontrakt er inngått: nei
V.1)

Informasjon om manglende kontraktsinngåelse

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
Ingen tilbud eller forespørsler om deltakelse ble mottatt, eller samtlige ble avvist

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Norsk domstol
Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system