Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

974761157
974 761 157
Fridtjof Nansens vei 14
Oslo
0369 OSLO
NO
Kontaktperson: Linda Stoll
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.politi.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Offentlig orden og trygghet

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kultur- og lederutvikling i PFT
Referansenummer:  201700090
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

73220000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med utvikling
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

PFT skal inngå bistandsavtale med inntil to leverandører for levering av konsulenttjenester i forbindelse med kultur- og lederutvikling for PFT.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  1500000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Delområde 1
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79411100  -  Bedriftsutvikling og rådgivning
79420000  -  Ledelsesrelaterte tjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Østlandet
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Bistand på konsernledelse / styrenivå. Leveransen
skal gjennomføres av en ressurs med minimum 8
års erfaring fra konsernledelse / styrenivå.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Case  /  Vekting:  15
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse  /  Vekting:  50
Pris  -  Vekting:  35
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Delområde 2
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79411100  -  Bedriftsutvikling og rådgivning
79420000  -  Ledelsesrelaterte tjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Østlandet
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Bistand på operativt nivå / ledelse på driftsteamnivå.
Leveransen skal gjennomføres av en ressurs med
minimum 8 års erfaring fra operativ drift / ledelse av
driftsteam.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Case  /  Vekting:  15
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kompetanse  /  Vekting:  50
Pris  -  Vekting:  35
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 108-218736
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-019830

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Delområde 1

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

2017-05-09
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  3
Antall tilbud mottatt elektronisk:  3
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Business Inspirator AS
Oslo
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Laveste tilbud:  1.00  NOK / Høyeste tilbud:  1500000.00  NOK   som ble tatt i betraktning

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 2

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Delområde 1

En kontrakt/delkontrakt er inngått: nei
V.1)

Informasjon om manglende kontraktsinngåelse

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
Ingen tilbud eller forespørsler om deltakelse ble mottatt, eller samtlige ble avvist

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 3

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Delområde 2

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

2017-05-09
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  3
Antall tilbud mottatt elektronisk:  3
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

iProsess AS
oslo
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  1500000.00  NOK
Laveste tilbud:  1.00  NOK / Høyeste tilbud:  1500000.00  NOK   som ble tatt i betraktning

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 4

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Delområde 2

En kontrakt/delkontrakt er inngått: nei
V.1)

Informasjon om manglende kontraktsinngåelse

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
Ingen tilbud eller forespørsler om deltakelse ble mottatt, eller samtlige ble avvist

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 5

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Delområde 2

En kontrakt/delkontrakt er inngått: nei
V.1)

Informasjon om manglende kontraktsinngåelse

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
Ingen tilbud eller forespørsler om deltakelse ble mottatt, eller samtlige ble avvist

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Norsk domstol
Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

2017-08-11

Du forlater nå Doffin

for et annet system