Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Tjenester

I.1)

Navn og adresser

AtB AS
994 686 011
Kongensgt 34
Trondheim
7012
NO
Kontaktperson: Hanna Granerud Øverås
Telefon: +47 02820
E-post: anbud@atb.no
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.atb.no

I.6)

Hovedaktivitet

Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029
Referansenummer:  16-23
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

60000000  -  Transporttjenester (bortsett fra avfallstransport)
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen omfatter levering av busstjenester i kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik (Stor-Trondheim).
Det inviteres i denne konkurransen til å gi tilbud på to Ruteområder:
Ruteområde 1 består av:
Linjene som har felles utgangspunkt i depot på Sandmoen utgjør omtrent 8,5 millioner Rutekilometer per år.
Ruteområde 2 består av:
Linjene som har fellesutgangspunkt i depot på Sorgenfri utgjør i underkant av 8 millioner Rutekilometer per år.
Det vil bli inngått separate kontrakter for hvert Ruteområde, også i de tilfeller hvor det er samme selskap som har vunnet begge Ruteområdene.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi ( Kan publiseres? ja )

Verdi ekskl. MVA:  709656324.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Ruteområde 1
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

60112000  -  Transport på offentlig vei
60100000  -  Veitransporttjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Ruteområde 1
Årlig Ruteproduksjon utgjør ca. 8 435 453 Rutekilometer.
Ruteområdet skal driftes fra og med 03.08.2019 frem til august 2029, uten muligheter for opsjon. Dato for siste driftsdag vil bli meddelt skriftlig av Oppdragsgiver senest 6 måneder før utløpet av oppdragsperioden.
II.2.5)

Tildelingskriterier ( Kan publiseres? ja )

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  25
Pris  -  Vekting:  75
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Ruteområde 2
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

60112000  -  Transport på offentlig vei
60100000  -  Veitransporttjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Ruteområde 2
Årlig Ruteproduksjon utgjør ca. 7 855 211 Rutekilometer.
Ruteområdet skal driftes fra og med 03.08.2019 frem til august 2029, uten muligheter for opsjon. Dato for siste driftsdag vil bli meddelt skriftlig av Oppdragsgiver senest 6 måneder før utløpet av oppdragsperioden.
II.2.5)

Tildelingskriterier ( Kan publiseres? ja )

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  25
Pris  -  Vekting:  75
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 008-012968
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-394590

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Ruteområde 1

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

18.07.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud ( Kan publiseres? ja )

Antall mottatte tilbud:  6
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse ( Kan publiseres? ja )

Nettbuss AS
Oslo
0048
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA) ( Kan publiseres? ja )

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  350467697.00  NOK
V.2.6)

Pris som ble betalt for anskaffelser på et usedvanlig fordelaktig tilbud

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 2

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Ruteområde 2

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

18.07.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud ( Kan publiseres? ja )

Antall mottatte tilbud:  6
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse ( Kan publiseres? ja )

Tide Buss AS
Bergen
5893
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA) ( Kan publiseres? ja )

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  359188627.00  NOK
V.2.6)

Pris som ble betalt for anskaffelser på et usedvanlig fordelaktig tilbud

Verdi ekskl. MVA: 1.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

På grunn av at dette er en konkurranse med forhandling hvor Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å invitere med fire Tilbydere videre til forhandling, skal Tilbyder levere dokumentasjon som er etterspurt i punkt 4.1 til 4.5 i prosedyrereglene som en del av tilbudsinnleveringen.
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at Tilbyder kun skal besvare "lille a" i det europeiske egenerklæringsskjemaets del IV. Utfylt egenerklæringsskjema skal vedlegges tilbudet.
Valgt anskaffelsesprosedyre er konkurranse med forhandlinger, jf. forskriften § 9-1. Denne konkurranseformen innebærer at alle har adgang til å innlevere tilbud og at de innleverte tilbud vil være gjenstand for forhandlinger.
Dersom det blir inngitt tilbud på hvert enkelt Ruteområde fra flere enn fire tilbydere, forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å begrense antall tilbydere som blir invitert til å delta i forhandlingene til fire, per Ruteområde. En slik begrensning i antallet deltakere vil skje med bakgrunn i tildelingskriteriene.
Det vises før øvrig til konkurransegrunnlaget.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Bergen
NO

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Begjæring om midlertidig forføyning mot Oppdragsgivers beslutning om å avvise Tilbyderen eller ikke velge ut en Tilbyder til å delta videre i konkurransen må settes frem for tingretten innen 15 dager fra Oppdragsgiver har gitt slik meddelelse, jf. forsyningsforskriften § 16-5.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

08.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system