Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Hadsel kommune
958 501 420
Rådhusgata 5
STOKMARKNES
8450
NO
Kontaktperson: Tor Kristian Kristiansen
Telefon: +47 76164000
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.hadsel.kommune.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Hadsel kommune - Rammeavtale elektrisk kraft for levering i perioden 2018 - 2021
Referansenummer:  10006/2017
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

09310000  -  Elektrisitet
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Rammeavtale på levering av elektrisk kraft for perioden 2018 - 2021.
I tillegg til Hadsel kommune omfatter avtalen levering til Hadsel Sokn (org. nr. 87700842), Hadsel Havn KF (org. nr. 974795051) Hurtigrutens Hus Hadsel KF (org. nr. 997645162) og Hadsel Eiendom KF (org. nr. 984115091). Hadsel kommune er avtalepart for samtlige deltakere.
Årsvolum på cirka 13 GWh hvorav ca 4 GWh per år til elektrokjeler. Inkluderer energistatistikk og viderefakturering av nettleie og avgifter. Samtlige av kjøpers målepunkt i løpet av leveringsperioden inngår i rammeavtalen.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  13900000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

09310000  -  Elektrisitet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
STOKMARKNES
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Rammeavtale på levering av elektrisk kraft for perioden 2018 - 2021. Årsvolum på cirka 13 GWh hvorav cirka 4 GWh til elektrokjeler der forbruket vil varere i henhold til optimal energibærer for fyrkjeler. Inkluderer energistatistikk og viderefakturering av nettleie og avgifter. Samtlige av kjøpers målepunkt i løpet av leveringsperioden inngår i rammeavtalen.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Tilbud ble levert elektronisk.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 195-401944
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-733948

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Hadsel kommune - Rammeavtale elektrisk kraft for levering i perioden 2018 - 2021

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

06.12.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  2
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene:  2
Antall mottatte tilbud fra leverandører utenfor EU/EØS:  0
Antall tilbud mottatt elektronisk:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Trollfjord Kraft AS
917983585
Nordnesveien 3
STOKMARKNES
8450
NO
Telefon: +47 76118000
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  13900000.00  NOK
V.2.5)

Informasjon om underleverandører

Denne kontrakten blir sannsynligvis satt ut til underleverandør

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Spotleveranse ble tilbudt som påslag på spotpris Nord Pool.
Fast pris ble tilbudt som påslag på terminpris Nasdaq Oslo.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Vesterålen Tingrett
Postboks 133
SORTLAND
8401
NO
Telefon: +47 76113060
Internettadresse: (URL) https://www.domstol.no/vesteralen

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system