Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Trondheim kommune
942 110 464
Bytorget, Erling Skakkes gt 14
Trondheim
7013
NO
Kontaktperson: Frode Frydenlund
Telefon: +47 92633930
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.trondheim.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/152951
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Nidarholms gt 2-8 - utskifting vinduer
Referansenummer:  16/46462
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45421132  -  Montering av vinduer
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Dette er en bygård med 30 leiligheter der det skal skiftes ut vinduer. De nye vinduene skal ha en utforming som ligner på orginalvinduene.
Bygården er klassifisert til: B høy antikvarisk verdi.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44221100  -  Vinduer
44221110  -  Vinduskarmer
44221111  -  Vinduer/enheter med dobbeltglass
45421112  -  Montering av vinduskarmer
45421130  -  Montering av dører- og vinduer
45421132  -  Montering av vinduer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Trondheim
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Dette er en bygård med 30 leiligheter der det skal skiftes ut vinduer. De nye vinduene skal ha en utforming som ligner på orginalvinduene.
Bygården er klassifisert til: B høy antikvarisk verdi.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 01.05.2017  /  Slutt: 29.09.2017
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Bygården er klassifisert til: B høy antikvarisk verdi.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se informasjon gitt i konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å velge tilbud på bakgrunn av en vurdering av tilbudene slik de foreligger ved tilbudsfristens utløp. Det er derfor ikke planlagt noe dialog.
Dialog i form av avklaringer eller korrigeringer kan derimot bli gjennomført i henhold til de behov som eventuelt oppstår.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Krav til tilbudsinnlevering:
Tilbudsinnlevering SKAL leveres på papir
Tilbudet skal legges i lukket konvolutt eller pakke og innleveres slik:
1. Ett originaleksemplar i papir. Originaltilbudet skal hulles og settes i ringperm.
2. En elektronisk versjon av hele tilbudet usladdet på minnepenn.
Den del av tilbudet som omhandler prosess-/mengdebeskrivelsen med enhetspriser, delsummer og sluttsum skal innleveres elektronisk i G-Prog format eller NS 3459 på minnebrikke eller annen fysisk lagringsenhet.
3. En elektronisk versjon på minnepenn, hvor taushetsbelagte opplysninger er sladdet. Dette gjelder tilbudsbrev og tilbudsskjema og evt. andre dokumenter som skal unntas.
Tilbud skal IKKE sendes pr. e-post eller telefaks. Dette gjelder også for eventuell ekstra kopi av tilbudet.
Tilbudet skal merkes:
Trondheim kommune, Trondheim eiendom Tilbud Nidarholms gt 2-8 – utskifting vinduer
Tilbudet leveres fysisk til:
Bytorget, Erling Skakkes gt 14
Att: Frode Frydenlund
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  20.04.2017
Lokal tid:  15:30
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

20.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system