Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
974 760 983
Rambergveien 9
TØNSBERG
3115
NO
Kontaktperson: Liv Riseth
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Tønsberg
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.dsb.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Offentlig orden og trygghet

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Vakt- og resepsjonstjenester
Referansenummer:  2017/7562
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

79713000  -  Vakttjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Avtalen omfatter vakt- og resepsjonstjenester samt sikringteknisk rådgivning, inkludert betjening av sentralbord, primært for hovedkontoret i Tønsberg. Avtalen kan imidlertid omfatte virksomheten for øvrig ved behov.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  4000000  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79710000  -  Sikkerhetstjenester
79992000  -  Resepsjonstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold, Kommune: Tønsberg
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
DSB, Tønsberg
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Avtalen omfatter vakt- og resepsjonstjenester samt sikringteknisk rådgivning, inkludert betjening av sentralbord, primært for hovedkontoret i Tønsberg. Avtalen kan imidlertid omfatte virksomheten for øvrig ved behov. Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse i samsvar med LOA og FOA del III.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  60
Pris  -  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 194-399529

Del V: Kontraktsinngåelse

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

01.12.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Securitas AS
920 144 950
Postbok 35 Grønland
Oslo
0133
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse: (URL) http://www.securitas.no

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  4000000  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afymkdzxwy
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Tønsberg Tingrett
Tønsberg
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system