Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Intensjonskunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
969 159 570
Universitetstunet 3
Ås
1433
NO
Kontaktperson: Grethelinn Rasmussen
Telefon: +47 67230000
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.nmbu.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Utdanning

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

GridION X5 sequencing system
Referansenummer:  17/03485
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

38000000  -  Laboratorie-, optisk- og presisjonsutstyr (bortsett fra briller)
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

CIGENE - IHA - NMBU ønsker å kjøpe bulk forbruksvarer som muliggjør enkeltmolekyleresekvensering av lange (> 1000) polynukleotid (DNA / RNA) molekyler, GridION X5 i form av altnernativet GridION X5 OpEx fra Oxford Nanopore. Leverandøren inkluderer alle maskinvarekrav og krever ingen kapitalinvestering, det vil si at kjøperen kun betaler for forbruksvarer.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  200000.00  USD
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Ås
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
NMBU Campus Ås
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Teknologien / plattformen / kjemi må oppfylle følgende krav:
1) Det må være basert på enkeltmolekylesekvensering og ikke kreve noen PCR eller amplifisering av native molekyler.
2) Det må muliggjøre rask, real-time sekvensering hvor maksimal kjøretid er ikke over 48 timer.
3) Det må tilby potensialet for generering av enkelt sekvenser >100Kb.
4) Det må være anvendelig for sekvensering av både DNA og RNA, og for påvisning av metyleringsstatus.
5) Det må tilby en rekke prøve forberedelse protokoller, inkludert protokoller som er egnet for sekvensering av DNA som tar mindre enn 15 minutter fra DNA til første sekvens.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Kontraktsinngåelse uten kunngjøring av konkurranse
  • Anskaffelsen ligger utenfor virkeområdet til anskaffelsesforskriften
Forklaring
Så vidt behovshaver er kjent, finnes det ikke andre sammenliknbare løsninger tilgjengelig i markedet.
"Vår beslutning om å kjøpe en sekvenseringspakke fra denne leverandøren er basert på det faktum at denne unike teknologien gjør det mulig å generere svært lange sekvenser (> 100Kb) fra enkle DNA-molekyler i realtime. Slike sekvenser passer godt til våre mål, inkludert de novo-sekvensering av store (> 1Gb), fisk- og plantegener."
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del V: Kontraktstildeling

V.2)

Kontraktstildeling

V.2.1)

Dato for kontraktstildeling

07.08.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Oxford Nanopore Technologies
Edmund Cartwright House, 4 Robert Robinson Avenue
Oxford
OX4 4GA
UK
NUTS-kode:  UKJ -  SOUTH EAST (ENGLAND)

[AwardedSmeContractConess] : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens/konsesjonskontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten//konsesjonskontraktens:  200000.00  USD
Kontraktens/delkontraktens/ konsesjonskontraktens totalverdi:  200000.00  USD

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Nornges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Postboks 5003
Ås
1433
NO
Telefon: +47 67230602
Internettadresse: (URL) https://www.nmbu.no

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Frist for klage på denne intensjonskunngjøringen settes til mandag 21. august 2017 kl. 12.00.
Eventuell klage bes sendt til innkjop@nmbu.no og merkes med 17/03485
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system