Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Norsk Kulturråd
971527412
Postboks 8052 Dep
OSLO
0031
NO
Kontaktperson: Jan Erik Sæther Ask
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/77701561.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religion

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale for kjøp av møbler og inventar
Referansenummer:  2017/19159
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

39130000  -  Kontormøbler
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Kulturrådet skal inngå rammeavtale med en leverandør. Formålet med anskaffelsen er å etablere rammeavtale for kjøp av møbler og inventar. Det vil i all hovedsak omfatte standard kontormøbler til kontorlokaler.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 2000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

39200000  -  Inventar
39290000  -  Diverse inventar
39153000  -  Møbler til møterom
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kulturrådet har kontoraddresse i Mølleparken 2 i Oslo og Dronningens gate 10B i Trondheim, og vil i løpet av 2018 få en kontoradresse i Bodø. Kontorarealet i Oslo dekker ca. 4000 kvm. eks. fellesarealer, inklusiv en egen møteroms avdeling med 13 møterom. Kontorarealet i Trondheim er på ca. 370 kvm. eks. fellesarealer. Hva størrelsen på leielokalene i Bodø blir gjenstår å se, men dimensjonene er sammenlignbare med Trondheimskontoret.
Kontorlokalene i Oslo og Trondheim er åpne kontorlandskaper, samt ulike rom som møterom, stillerom, multirom, personalrom mm.
Kontoret i Trondheim er under etablering, og vil være innflytningsklar i begynnelsen av 2018. Det vil være behov for å utruste kontorene i Trondheim og Bodø med møbler og inventar. Det vil være lite eller ingen møbler der fra før. I Oslo vil det i stor grad være suppleringskjøp, men også nyinnkjøp.
Rammeavtalen gjelder for 2 (to) år, med mulighet til å forlenge med ytterligere 2 (to) år, 1 (ett) år av gangen.
Vi anslår volumet i å være i størrelsesorden NOK 2 mill. eks.mva. Dette er kun et retningsgivende estimat, og innebærer ingen forpliktelser for oppdragsgiver.
Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av Bilag 1Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 22.01.2018  /  Slutt: 22.01.2020
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Rammeavtalen gjelder for 2 (to) år, med mulighet til å forlenge med ytterligere 2 (to) år, 1 (ett) år av gangen.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  10.01.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk, Svensk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  10.01.2018
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system