Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Intensjonskunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Miljødirektoratet
999 601 391
PB 5672 Sluppen
Trondheim
7485
NO
Kontaktperson: Anders Braa
Telefon: +47 73580500
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.miljodir.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Miljøvern

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kongeørn som skadevolder på lam på Fosen
Referansenummer:  2017/8870
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

73000000  -  Forsknings- og utviklingsvirksomhet og tilhørende konsulenttjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Tap til ørn oppleves som et problem for deler av sauenæringen, og forvaltningstiltak som kan redusere tapene voldt av ørn har vært etterlyst i lengre tid. Anskaffelsen er et forskningsprosjekt bestående av flere elementer som skal ende opp med en bedre kunnskap om i hovedsak kongeørnbestanden på Fosen, hvilken rolle den spiller som tapsfaktor på lam, hvordan forholdet er mellom dyrehelse og tap til kongeørn, og hvilken rolle havørn spiller i dette bildet.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  19600000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Prosjektet bygger på en avsluttet 2-årig studie av kongeørn og tapsproblematikk i det samme området (2014-2015) i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA).
NINA vil ha ansvaret for å lede prosjektet, men skal samarbeide tett med Norsk institutt for bioøkonomi i organisering av feltstudier og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet om design, eksperimentelle forsøk med forings- og parasittbehandling og analyse av møkkprøver. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) vil være samarbeidspartner knyttet til radiomerking av ørn. Statens naturoppsyn og Veterinærinstituttet vil stå for analyse av tapsårsak på hver av sine fagområder. Prosjektet er et resultat av pålegg fra Stortinget om å videreføre forskningen av kongeørn på Fosen.
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Kontrakten inngås for ett år med opsjon om forlengelse i ytterligere 5 år (1+1+1+1+1).
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Kontraktsinngåelse uten kunngjøring av konkurranse
  • Anskaffelsen ligger utenfor virkeområdet til anskaffelsesforskriften
Forklaring
Miljødirektoratet vurderer at denne kontrakten kommer inn under unntak for FoU tjenester, anskaffelsesforskriften §2-5.
Videre vurderes det at ingen andre forskningsmiljøer har den kompetansen og kapasiteten som kreves til å gjennomføre dette sammensatte prosjektet slik det er skissert av Klima- og miljødepartementet og utdypet av Miljødirektoratet etter vedtak i Stortinget.
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del V: Kontraktstildeling

Tittel: Kongeørn som skadevolder på lam på Fosen

V.2)

Kontraktstildeling

V.2.1)

Dato for kontraktstildeling

22.11.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Norsk institutt for naturforskning
Trondheim
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

[AwardedSmeContractConess] : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens/konsesjonskontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens/ konsesjonskontraktens totalverdi:  19600000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Miljødirektoratet
Trondheim
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

24.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system