Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kontraktsinngåelse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Ålesundregionens Havnevesen
987 673 524
Skansekaia
ÅLESUND
6002
NO
Kontaktperson: Alf-Christian Røyseth
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://alesund.kommune.no
Nettsted Kjøperprofil: http://www.alesund.havn.no/

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse - ISPS vakt og sikkerhetstjeneste til ÅHV, 2017
Referansenummer:  17/4541
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

79713000  -  Vakttjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver for denne konkurransen er:Ålesundregionens havnevesen (ÅRH).
Gjennomfører av denne konkurransen er: Ålesund kommune, Konserninnkjøp.
ÅRH er et havnefaglig organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som
sine eierkommuner (Ålesund, Sula, Giske og Haram) er tillagt etter havne- og farvannsloven.
ÅRH skal føre en aktiv og kontinuerlig utvikling av havnetilbudene i regionen, og har i tillegg til
forvaltning og drift av havneanlegg, utleie av bygg, tomter, arealer, parkeringsplasser, salg av tjenester og administrering av havnevirksomheten i Hareid kommune.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  4000000  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79710000  -  Sikkerhetstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Ålesund
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Hensikten med anskaffelsen er å skaffe vakt og sikkerhetstjenester til ÅRH. Det skal inngås
rammeavtale med ett vaktselskap. Selskapet skal ivareta de forpliktelser ÅRH har etter reglene om
International Ship and Port facility Security code (ISPS) i norsk forskrift.
(FOR 2007-07-03 nr.825, og sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger av 3.juli 2007.)
Anskaffelsen gjelder i hovedsak vakthold i forbindelse med cruiseanløp, men det skal også være mulig
å gjøre avrop av mer ordinært vakthold ved behov. Dette kan være aktuelt ved defekte porter ol.
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiver har opsjon på å prolongere avtale 1+1 år.
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Opsjon 12 + 12 måneder

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-294236

Del V: Kontraktsinngåelse

[AwardConfirmF65]:ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

19.09.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Securitas AS
973 110 519
Postboks 8200 Spejlkavik
Ålesund
6022
NO
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Internettadresse: (URL) http://www.securitas.no

V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  4000000  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afxbphqqor
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

04.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system