Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Trondheim kommune
942 110 464
Postboks 2300 Sluppen
Trondheim
7004
NO
Kontaktperson: Marianne Stålaker
Telefon: +47 40827554
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.trondheim.kommune.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Digitale politikere - rett på sak
Referansenummer:  17/23393
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Trondheim kommune innbyr til konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring i forbindelse med inngåelse av avtale. Anskaffelsen gjelder utvikling av digital løsning som forenkler og automatiserer manuelle operasjoner i forbindelse med gjennomføring av møter i folkevalgte organer. Kunden har behov for å inngå en avtale med en leverandør som det kan samarbeides tett med for å utvikle en digital løsning som forenkler og automatiserer tungvinte manuelle operasjoner i forbindelse med gjennomføring av møter i folkevalgte organer.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

72230000  -  Utvikling av kundespesifisert programvare
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Trondheim
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kunden har behov for å inngå en avtale med en leverandør som det kan samarbeides tett med for å utvikle en digital løsning som forenkler og automatiserer tungvinte manuelle operasjoner i forbindelse med gjennomføring av møter i folkevalgte organer.
Det skal leveres tilbud på:
● Utviklings- og tilpasningsavtale (SSA-T) for perioden 2017-2020
● Vedlikeholdsavtale(SSA-V) for perioden 2018-2023
Leveranse av driftstjenester tilbys som opsjon:
● Driftsavtale (SSA-D) for perioden 2018-2023
Hensikten er å oppnå både samfunnsmessige og ressursmessige gevinster.
Samfunnsmessige gevinster skal oppnås ved at lokaldemokratiet og den politiske styringen av kommunen blir styrket. Mer effektive og velfungerende møter i folkevalgte organer gir økt kvalitet på hele beslutningsprosessen og på de beslutningene som blir tatt.
Ressursmessige gevinster skal oppnås ved at administrasjonen av den politiske beslutningsprosessen blir mer effektiv. Tungvinte manuelle operasjoner, ”tidstyver” og feilkilder i dagens system blir redusert. Både administrasjonen, sekretariatet og de folkevalgte får bedre arbeidsbetingelser. Prosjektet vil frigjøre tid til å styrke kvaliteten på sekretariatets kjerneoppgaver.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  40
Pris  -  Vekting:  60
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Leveranse av driftstjenester tilbys som opsjon:
● Driftsavtale (SSA-D) for perioden 2018-2023
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Konkurransen er avlyst. Den vil bli lyst ut på nytt i løpet av første halvdel 2018.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 131-269206
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-928103

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

En kontrakt/delkontrakt er inngått: nei
V.1)

Informasjon om manglende kontraktsinngåelse

Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått
Ingen tilbud eller forespørsler om deltakelse ble mottatt, eller samtlige ble avvist

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5805
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system