Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Fylkesmannen i Hordaland
974760665
Kaigaten 9
BERGEN
5013
NO
Kontaktperson: Kjell Hegna
Telefon: +47 55572321
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.fylkesmannen.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/74776625.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Miljøvern

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Biologiske og kjemiske undersøkingar med klassifisering i innsjøar i Hordaland i 2018
Referansenummer:  2017/12130
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90711500  -  Miljøovervåking, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen omfatter klassifisering av ca. 25 innsjøer i vassregion Hordaland etter kravene i den norske vannforskriften. Den omfatter feltarbeid, prøveinnsamling, biologiske og kjemiske analyser av vannprøver, databearbeiding og rapportering. Feltarbeid og prøvetaking skal utføres i perioden mai-oktober 2018.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90733000  -  Tjenesteytelser i forbindelse med vannforurensning
90733100  -  Overvåking og kontroll i forbindelse med forurensning av overflatevann
90733600  -  Overvåking og kontroll i forbindelse med forurensning av grensevann
90733700  -  Overvåking og kontroll i forbindelse med forurensning av grunnvann
90711300  -  Analyser av miljøindikatorer. bortsett fra bygge- og anleggsarbeid
71900000  -  Laboratorietjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen omfatter klassifisering av ca. 25 innsjøer i vassregion Hordaland etter kravene i den norske vannforskriften. Den omfatter feltarbeid, prøveinnsamling, biologiske og kjemiske analyser av vannprøver, databearbeing og rapportering. Feltarbeid og prøvetaking skal utføres i perioden mai-oktober 2018.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1500000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 28.11.2017  /  Slutt: 01.03.2019
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  13.11.2017
Lokal tid:  15:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  01.03.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  13.11.2017
Lokal tid:  15:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
Bergen
5020
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

09.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system