Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kontraktsinngåelse

Helse- og sosialtjenester og særlige tjenester

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Narvik kirkelige fellesråd
976 999 851
Allen 10
Narvik
8516
NO
Kontaktperson: Øysten Paulsen
Telefon: +47 76913952
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.narvik.kirken.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Restaurering av Jemlich-orgelet i Narvik kirke
Referansenummer:  2017/133/414
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

37311300  -  Orgler
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Orgelet i Narvik kirke ble bygget i 1982 av firmaet Jemlich Orgelbau (opus 1024), Dresden i Tyskland. Det har 42 stemmer, 3 manualer og pedal. Etter 35 års bruk er det nødvendig med en renovering av både det tekniske og det klanglige.
Det bes om at tilbydere setter seg godt inn i den detaljerte beskrivelse på arbeidet, som følger vedlagt denne konkurransen.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Laveste tilbud:  1020516.00  NOK / Høyeste tilbud:  1626880.00  NOK   som ble tatt i betraktning  (ekskl. MVA)
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Narvik kirke, 8516 Narvik, Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det bes om at tilbydere setter seg godt inn i den detaljerte beskrivelsen av anskaffelsen som følger vedlagt denne konkurransen.
Tilbydere bes merke seg følgende:
Narvik kirke benyttes i stor grad til kirkelige handlinger og konsertvirksomhet året rundt. I denne sammenheng er kirkeorgelet sentralt. Det er ønskelig at restaureringsarbeidet kan starte i uke 1 2018, og ferdigstilles innen utgangen av mars mnd 2018.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Form for prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.11)

Hovedelementene i tildelingsprosedyren

Mottatte tilbud er vurdert av orgelkonsulent Bjørn Andor Drage, i henhold til utlysningskriterier og tildelingskriteriene;
-pris 25%
-klanglig kvalitet 25%
-kvalitet i utførelse 20%
-referanser 20%
-serviceavtale og oppfølging i byggetiden/garantitiden 10%
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 162-335320
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-976487
IV.2.9)

Informasjon om avslutning av konkurranse som har vært kunngjort ved en forhåndskunngjøring

Oppdragsgiver vil ikke tildele flere kontrakter på grunnlag av forhåndskunngjøringen ovenfor

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

17.10.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  3
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  3
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene:  3
Antall mottatte tilbud fra leverandører utenfor EU/EØS:  0
Antall tilbud mottatt elektronisk:  0
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Heiko Lorenz Orgelbau
Planckstrasse 4
Wilhelmshaven
D-26389
DE
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Laveste tilbud:  1020516.00  NOK / Høyeste tilbud:  1626880.00  NOK   som ble tatt i betraktning

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tilbudet skal utformes etter følgende disposisjon:
1. Tilbudsbrev signert av ansvarlig representant for leverandøren. Tilbudsbrevet må inneholde følgende:
- En aksept av vilkår i konkurransebeskrivelsen og kontrakt NS 8407:2011 som vil benyttes ved kontraktsinngåelse. Eventuelle forbehold må fremkomme her og være angitt i henhold til de bestemmelser som er gitt om forbehold og avvik i beskrivelsen. Videre må brevet inneholde navn og kontaktinformasjon til leverandørens kontaktperson.
2. Skatteattest kreves.
3. Firmaattest kreves.
4. Kredittvurdering med nøkkeltall fra anerkjent kredittvurderingsselskap.
5. Beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante arbeider de siste 3 år.
6. Redegjørelse for leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke i løpet av siste 3 år, og for
det utstyr og materiell som leverandøren disponerer over til gjennomføring av
kontrakten/oppdraget.
7. Redegjørelse vedrørende leverandørens kvalitetssikringssystem/ - styringssystem
8. Leverandørens løsnings spesifikasjon (Leverandørens svar på oppdragsgivers
kravspesifikasjon med etterspurt dokumentasjon - vedlagte beskrivelse).
9. Prosjektplan med vekt på fremdrift og ferdigstillelse.
10. Utfylt prisbilag kreves.
11. Utfylt kontaktskjema kreves.
På forespørsel fra tilbydere, vil oppdragsgiver innen tilbudsfristen, kunne åpne kirken for nærmere befaring av orgelet. Henvendelser omkring dette, bes gitt pr epost til kirkevergen@narvik.kirken.no
Tilbud i denne konkurransen, skal leveres pr. rekommandert postforsendelse til oppdragsgivers adresse, oppgitt i denne konkurransen.
Vinner av konkurransen vil bli kunngjort via doffin.no, så snart vedtak er fattet av kirkevergen i Narvik, senest mandag 9. oktober 2017.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Narvik kirkelige fellesråd
Alleen 10
NARVIK
8516
NO
Telefon: +47 76913952
Internettadresse: (URL) www.narvik.kirken.no

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Eventuelle klager, fremsettes til oppdragsgiver innen 10 dager virkedager etter at melding om vinner av konkurransen er bekjentgjort.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

18.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system