Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kontraktsinngåelse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Ulvik herad
960 716 647
Skeiesvegen 13
Ulvik
5730
NO
Kontaktperson: Åshild Fløisand
Telefon: +47 55301005
E-post: aaf@sands.no
NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Ulvik
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.ulvik.kommune.no

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Uavhengig kontroll - Nye Ulvik sjukeheim
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71520000  -  Tilsyn med bygge- og anleggsarbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Heradsstyret i Ulvik har vedtatt å bygge nytt sykehjem i Ulvik sentrum. Byggearbeidet er planlagt utført i totalentreprise. Denne konkurransen gjelder anskaffelse av oppdrag om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse i prosjektet. Kontrollen skal omfatte følgende fagområder:
- Brannsikkerhet
- Bygningsfysikk
- Konstruksjonssikkerhet
- Geoteknikk
- Våtrom
- Tetthetsmåling
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Laveste tilbud:  840.00  NOK / Høyeste tilbud:  1198.00  NOK   som ble tatt i betraktning  (ekskl. MVA)
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71000000  -  Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
71248000  -  Kontroll av prosjekt og dokumentasjon
71317100  -  Rådgivning i forbindelse med beskyttelse og kontroll av brann og eksplosjon
71521000  -  Byggeplasstilsyn
71631300  -  Teknisk inspeksjon av bygninger
71631400  -  Teknisk inspeksjon av tekniske konstruksjoner
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Ulvik
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Heradsstyret i Ulvik har vedtatt å bygge nytt sykehjem i Ulvik sentrum. Byggearbeidet er planlagt utført i totalentreprise. Denne konkurransen gjelder anskaffelse av oppdrag om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse i prosjektet. Kontrollen skal omfatte følgende fagområder:
- Brannsikkerhet
- Bygningsfysikk
- Konstruksjonssikkerhet
- Geoteknikk
- Våtrom
- Tetthetsmåling
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Se tildelingsbrev

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-501500
IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-501500

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Uavhengig kontroll - Nye Ulvik sjukeheim

[AwardConfirmF65]:ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

08.09.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

ASPLAN VIAK AS
910209205
Kjørboveien 12, Postboks 24
Sandvika
1300
NO
Telefon: +47 41799417
Faks: +47 11111111
NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland

V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Laveste tilbud:  840.00  NOK / Høyeste tilbud:  1198.00  NOK   som ble tatt i betraktning

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tildeling skjedd 08.09.17, karensperiode utløper 18.09.17 kl 10.00 Kontrakt inngås etter utløpt karensperiode.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.09.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system