Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Indre Fosen kommune
944305483
Rådhusveien 13
Rissa
7100
NO
Kontaktperson: Jan Grydeland
Telefon: +47 90661553
NUTS-kode:  NO06 -  Trøndelag
Region: Trøndelag
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.indrefosen.kommune.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160948
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Asplan Viak AS
910 209 205
Abels gate 9
Trondheim
7030
NO
Kontaktperson: Enrique Padron
Telefon: +47 94805115
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.asplanviak.no/

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kulvert Vanvikan
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Bygging av ny overvannskulvert ved Bork Rigelvegen - Vanvikveien ved Vanvik Idrettshall.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45231110  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Legging av rør
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO06 -  Trøndelag
Region: Trøndelag
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Indre Fosen kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det skal etableres en ny kulvert for overvann ved Vanvik Idrettshall. Eksisterende kulvert er i dårlig stand og skal skiftes ut. Dimensjon for ny kulvert er ø1600mm betong. Det skal vurderes 2 alternative løsninger: alt 1: Ny kulvert med lengde på ca. 200m med sanering av eks. kulvert. Alt. 2: Ny kulvert med lengde ca. 40m der deler av eksisterende kulvert benyttes. Istandsetting av eksisterende veganlegg. Det vil være fokus på hensyn til gående og syklende pga. nærhet til Idrettshallen og Vanvikan skole.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 18.06.2018  /  Slutt: 08.10.2018
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Se konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Minimumskrav:  Iht. konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Iht. konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Det åpnes for forhandling men Indre Fosen forbeholder seg retten til ikke å forhandle.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  16.05.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det vil bli avholdt anbudsbefaring onsdag 25. april kl. 09.
Se konkurransegrunnlag for oppmøtested.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.04.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system