Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 6706 Etterstad
Oslo
0609
NO
Kontaktperson: Tine Maria Storhaug
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215929&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Brurekkverk på fylkes- og riksveger i Finnmark
Referansenummer:  18/104237
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Statens vegvesen skal gjøre tiltak med rehabilitering av brurekkverk på 7 stk. bruer i
Finnmark. 3 stk. bruer på fv. 98 og 2 stk. bruer på fv. 885, samt 1 stk. bru på ev. 69 og 1
stk. bru på ev. 75
Eksisterende rekkverk skal påbygges med skinne- eller rør rekkverk. Nytt rekkverk skal
videreføres ut i sideterreng.
Brunummer: 1027 Karijohka bru på fv. 98 Hp 1, km 7758 i Porsanger kommune.
394 Caskeljohka bru på fv. 98 Hp 1, km 11013 i Porsanger kommune.
166 Smalfjord bru på fv. 98 Hp 2, km 22545 i Tana Kommune.
385 Bjørnelv bru på fv. 885 Hp 2, km 4492 i Sør Varanger kommune.
190 Ørnelv bru på fv. 885 Hp 2, km 7308 I Sør Varanger kommune.
721 Seljenese bru ev. 69 Hp 3, km 6422 i Porsanger kommune.
829 Bergelv bru ev. 75 Hp 4, km 12551 i Vadsø kommune.
Prosjekter skal gjennomføres tegningsbasert.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45340000  -  Oppsetting av gjerde og rekkverk, installasjon av sikkerhetsutstyr
45341000  -  Montering av rekkverk
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Tana
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Sør-Varanger
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Porsanger
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Statens vegvesen skal gjøre tiltak med rehabilitering av brurekkverk på 7 stk. bruer i
Finnmark. 3 stk. bruer på fv. 98 og 2 stk. bruer på fv. 885, samt 1 stk. bru på ev. 69 og 1
stk. bru på ev. 75
Eksisterende rekkverk skal påbygges med skinne- eller rør rekkverk. Nytt rekkverk skal
videreføres ut i sideterreng.
Brunummer: 1027 Karijohka bru på fv. 98 Hp 1, km 7758 i Porsanger kommune.
394 Caskeljohka bru på fv. 98 Hp 1, km 11013 i Porsanger kommune.
166 Smalfjord bru på fv. 98 Hp 2, km 22545 i Tana Kommune.
385 Bjørnelv bru på fv. 885 Hp 2, km 4492 i Sør Varanger kommune.
190 Ørnelv bru på fv. 885 Hp 2, km 7308 I Sør Varanger kommune.
721 Seljenese bru ev. 69 Hp 3, km 6422 i Porsanger kommune.
829 Bergelv bru ev. 75 Hp 4, km 12551 i Vadsø kommune.
Prosjekter skal gjennomføres tegningsbasert.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris, vekting 100%
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 2
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Tilbudskonferanse vil ikke bli avholdt, men alle spørsmål vil bli besvart via
KGV etter 6. august 2018 pga. ferieavvikling.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Tilbydere kan stille spørsmål til byggherre via KGV, men vil ikke bli besvart før 6. august 2018 pga. ferieavvikling.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Gjennomføres elektronisk i KGV. Det blir ikke holdt offentlig tilbudsåpning.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  13.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

05.07.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system